Vlaamse kennisinstellingen bundelen krachten voor maakindustrie

Alexander Pil
13 mei 2014

De Vlaamse regering heeft de oprichting van het Strategisch Onderzoekscentrum Maakindustrie goedgekeurd. In dit SOC bundelen de Vlaamse onderzoekscentra FMTC en Flanders’ Drive hun krachten met de laboratoria van de vijf Vlaamse universiteiten. Ze krijgen daarbij steun van branchefederaties Agoria en Sirris. Vanuit hun expertise en jarenlange ervaring zullen de onderzoekers bedrijven in de maakindustrie via precompetitieve R&D helpen om hun internationale concurrentiepositie te versterken.

Herman Derache, coördinator van het consortium en directeur Sirris Vlaanderen licht toe: ‘Deze bundeling van krachten op het vlak van product- en procesinnovatie past binnen het beleid van de Vlaamse regering, die de bedrijven wilt stimuleren en ondersteunen om te kiezen voor slimme specialisaties met een hoge toegevoegde waarde. Dit strategisch onderzoekscentrum zal hun via precompetitief onderzoek optimaal ondersteunen om die slimme specialisaties te realiseren en zo de internationale concurrentiestrijd succesvol aan te gaan.’

Het SOC Maakindustrie zal nauw samenwerken met een honderdtal Vlaamse topbedrijven aan precompetitief technologisch onderzoek op het gebied van mechatronica, productontwikkelingmethoden en geavanceerde productietechnologieën. Dit zal in eerste instantie concrete toepassingen opleveren op het vlak van machines, voertuigen, voertuigcomponenten en hoogtechnologische productiesystemen. Nadien zal een brede groep bedrijven via de begeleiding van Sirris de gelegenheid krijgen om de onderzoeksresultaten toe te passen en zo hun concurrentiekracht te verhogen.

Daarnaast zet het SOC Maakindustrie ook sterk in op grensoverschrijdende en internationale innovatiesamenwerking en op participatie in Europese onderzoeksprojecten, om uit te groeien tot een excellent onderzoekscentrum in de Europese context. Zo kan het SOC Maakindustrie de Vlaamse industrie toegang te geven tot de internationaal beschikbare kennis. Tegen 2018 verwacht het SOC Maakindustrie meer dan driehonderd onderzoekers te hebben samengebracht rond een gemeenschappelijke industriële onderzoeksagenda.