Vlaamse industrie vraagt om verbeterde dronewetgeving

Alexander Pil
14 mei 2018

In een beleidsadvies opgesteld in samenwerking met het Vlaamse dronecluster Euka trekt een aantal industriesectoren aan de alarmbel. Vertegenwoordigers uit de bewakingssector, bouw, landbouw en transport zien een enorm potentieel voor de industrie wat betreft de inzet van drones, maar vrezen op te boksen tegen een berg van administratie. Daarom brengen ze met verenigde krachten een beleidsadvies uit dat concreet toelicht welke businesscases gebaat zijn bij een meer flexibele wetgeving.

‘De regels die we momenteel hanteren, zijn overgenomen van de luchtvaartsector, vertelt Euka-clustermanager Mark Vanlook. ‘En een drone is in veel gevallen een werktuig op een goed gedefinieerde werf of akker, geen vliegtuig.’ Volgens de industrie zijn de huidige regels niet flexibel genoeg om te kunnen concurreren met de internationale sector. ‘Een drone moet vandaag bijvoorbeeld nog altijd in het zicht van de dronepiloot blijven’, weet Vanlook, ‘maar de technologie is al zo ver gevorderd dat dit eigenlijk niet meer nodig is.’ Door die vertraging tussen wet en realiteit staan bedrijven vaak weigerachtig tegenover investeringen. ‘Waarom zouden ze investeren in innovatieve technologie als ze die daarna toch niet mogen gebruiken?’

De sector vreest dat wanneer België achterblijft, andere landen met de pluimen gaan lopen. ‘Zij zullen maar al te graag het gat opvullen, net zoals ze dat deden bij de e-commerce enkele jaren geleden’, aldus Vanlook die daarmee wijst op de inflexibele wetgeving voor nachtwerkers, wat de internetshops deed uitwijken naar magazijnen buiten België. ‘Zo’n miljoenenkostende herhaling kunnen we ons gewoonweg niet veroorloven. Onze bedrijven moeten competitief kunnen blijven ten opzichte van omringende landen. Ook dronestartbedrijven met internationaal potentieel, die jobs creëren, krijgen nu geen kans in eigen land. Dit advies wil ook daaraan tegemoetkomen.’

‘We hebben momenteel een goed contact met de minister van mobiliteit Bellot en zijn kabinet’, gaat Vanlook verder. ‘Dit document is dus vooral bedoeld om de minister bij te staan in het interpreteren van de nieuwe Europese richtlijnen die er aan komen voor drones. Internationaal kunnen we als België een voortrekkersrol spelen bij de interpretatie ervan in het voordeel van onze bedrijven in de vorm van een flexibele nationale regelgeving. Omdat deze businesscases vanuit de industrie een houvast bieden voor het kabinet, zouden de nieuwe regels hierop eenvoudig moeten kunnen inspelen.’