Vlaams basisonderwijs kan zwaarder inzetten op wetenschap en techniek

Pieter Edelman
26 januari 2015

Doordat de Vlaamse regering ‘wetenschap en techniek’ voortaan als apart leergebied beschouwt, kunnen basisscholen hier meer aandacht aan gaan besteden. Voorheen waren wetenschap en techniek onderdeel van het leergebied wereldoriëntatie. Dat wordt echter opgesplitst; naast wetenschap en techniek komt er een leergebied voor mens en maatschappij.

De opsplitsing is onderdeel van het Stem Actieplan 2012-2020 van de vorige Vlaamse regering, die de concrete invulling echter overliet aan haar opvolgers. Door meer nadruk te leggen op wetenschap en techniek, hoopt de regering meer jongeren te enthousiasmeren voor een carrière in deze richtingen.