Visiesystemen worden slimmer

Clara Dorrepaal
7 juli 2008

De wereldmarkt voor machinevisiesystemen zal de komende vijf jaar toenemen van 0,95 miljard naar 1,3 miljard euro. Tegelijkertijd zakken de prijzen zodat de totale verhandelde volumes hoger uitvallen. Het zwaartepunt van de groei zal in het Verre Oosten liggen. Dit meldt een marktrapport van onderzoeksbureau IMS.

Op de machinevisiemarkt neemt het aandeel van slimme camera‘s en sensoren toe.

Bron: IMS

Binnen de markt voor machinevisie neemt het aandeel van slimme camera‘s en slimme sensoren toe. Ook compacte visiesystemen die bestaan uit een of meer camera‘s en een processormodule zijn in trek. Het aandeel van framegabbers zal daarentegen afnemen. Framegrabbers zoals PCB-kaarten zijn steeds meer overbodig, omdat camera‘s steeds vaker aan een pc worden gekoppeld.

Technologische ontwikkelingen jagen de groei aan. Vooral sensortechnologie en software maken een snelle ontwikkeling door. Deze zorgen ervoor dat de systemen meer kunnen en makkelijker toepasbaar zijn. Dit trekt meer gebruikers aan. De ontwikkeling van CMos-sensoren die CCD-sensoren kunnen vervangen spelen hierbij een rol.