Visie of realiteit

Dennis Schipper is CEO van Demcon.

11 september 2013

Als iets al vijf jaar aanhoudt, kun je moeilijk spreken van een uitzonderlijke situatie die van voorbijgaande aard zou zijn. Dan is het geen crisis meer, maar de nieuwe realiteit. Ik heb het niet zelf bedacht, maar wilde het u toch niet onthouden. Het schoot me weer te binnen toen ik begin deze maand op tv de H.J. Schoo-lezing van Mark Rutte voorbij zag komen. Bij die gelegenheid, zo luidde de verwachting in politiek Den Haag, zou onze minister-president eindelijk zijn visie op Nederland neerleggen. Het was van zijn kant de afgelopen tijd zo stil geweest, nu zou hij dan met een groot verhaal komen. Tot teleurstelling van de pratende tv-hoofden en de twitterende goegemeente was het meer een nuchtere boodschap. Want aan een hoogdravende visie heeft de liberaal Rutte een broertje dood.

Inderdaad is er sprake van een nieuwe economische werkelijkheid, meldde Rutte; het is gedaan met het Nederland en de welvaart van vijf jaar geleden. We gaan over naar een nieuwe wereldorde en daarin ligt meer verantwoordelijkheid bij de individuele burger. De overheid biedt geen oplossing voor diens probleem, maar kan daarvoor hooguit de randvoorwaarden creëren.

Het was een boodschap die mij aansprak. Als ondernemer ben ik wel gewend om zelf mijn problemen op te lossen en ik voel daarin geen enkele belemmering. Neem de innovatiestimulering door de overheid die in onze hightechindustrie zo vaak op de korrel wordt genomen. Het instrumentarium daarvoor is inderdaad sober maar als we geld tekortkomen om in risicovolle innovatie te investeren dan zoeken we wel andere oplossingen. In Europese middelen bijvoorbeeld of bij business angels. Naar mijn idee is er nog steeds voldoende geld voor dit soort doelen aanwezig maar misschien hebben we in ons land wel te weinig ondernemers.

En die randvoorwaarden dan waarin de overheid zo vaak tekort zou schieten? We zijn dit jaar met ons hoofdkantoor naar een andere gemeente verhuisd en dat betekende dat we in de (lange) periode daaraan voorafgaand veel contacten hadden met diverse gemeenten. Die relaties heb ik als bestendig en voorspelbaar ervaren. Ja, het ging soms langzaam, maar ze waren wel betrouwbaar. En ja, je moet er zelf veel energie in steken.

Kortom, de overheid doet wat ze moet doen en voor de rest moeten we het als ondernemers en burgers zelf oplossen. Neem de talloze panden die inmiddels in veel winkelstraten leeg staan, zo illustreerde Rutte zijn ’visie‘. Burgers vinden dat jammer en schrijven het toe aan de crisis: ’Toe, overheid, help de winkeliers die het zo moeilijk hebben.‘ Maar diezelfde burgers bestellen vervolgens wel hun boeken, cd‘s en steeds meer andere artikelen op internet.

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!

We leven in een veranderende wereld, waarin we zelf (moeten) mee veranderen. Het heeft geen zin om te wachten tot de economie weer aantrekt of om naar de overheid te kijken. Om die reden ook ben ik als ondernemer niet geïnteresseerd in Prinsjesdag. Wat daar wordt gemeld, heeft nagenoeg geen invloed op mijn bedrijf. Als bijvoorbeeld die innovatiestimulering van zo weinig betekenis is, dan is dat maar zo. Ik kom geen buitenlandse concurrenten tegen die door hun overheid beter worden ’verwend‘.

Heb ik dan niets te klagen? Jawel, die nieuwe realiteit zou nog wel wat verder mogen doordringen in bepaalde werelden. En dan denk ik, als privépersoon, aan het voetbal. Het is weer gezellig op de tribune bij mijn club en al die andere clubs, het chagrijn – zie PSV – is weer verdwenen. Wel hebben onze Nederlandse clubs de tering naar de nering gezet. De voetbalgrootmachten, Spanje voorop, helaas nog niet. De Spaanse clubs blijven bakken met geld uitgeven terwijl ze torenhoge schulden hebben. Misschien kan Rutte daar eens een visie op ontwikkelen en die zijn Spaanse collega voorhouden in Brussel.