Vinod Subramaniam nieuwe voorzitter 4TU.Federatie

Alexander Pil
9 maart 2022

De 4TU.Federatie heeft met ingang van dinsdag Vinod Subramaniam van de Universiteit Twente tot nieuwe voorzitter benoemd. Subramaniam neemt het voorzitterschap over van Louise Fresco (WUR) die de afgelopen tweeëneenhalf jaar deze functie bekleedde.

Vinod Subramaniam neemt het stokje over van Louise Fresco als voorzitter van de 4TU.Federatie.

Louise Fresco heeft zich in haar voorzittersperiode ervoor ingezet de relatie tussen ingenieurswetenschappen en andere wetenschappen te versterken gezien de grote maatschappelijke transities waarmee Nederland de komende periode te maken krijgt, zoals klimaat, energie, transport, ruimtelijke ordening, zorg en voedsel. ‘Door te blijven investeren in onderzoek, onderwijs en valorisatie, willen we garanderen dat Nederland ook straks over de juiste kennis en ingenieurs beschikt’, aldus Fresco. ‘Het gaat daarbij uitdrukkelijk om inclusieve technologie met een menselijk gezicht. De vier technische universiteiten spelen met hun excellente onderzoek, sociaal gevoelige ingenieurs en innovatieve spin-offs hier een cruciale rol in.’

Ook de nieuwe 4TU-voorzitter Subramaniam benadrukt het belang van technologie voor onze samenleving, waarbij hij een belangrijke rol ziet weggelegd voor interdisciplinair samenwerken. ‘De grote uitdagingen waarvoor we staan, vragen om een nieuw soort consortia waarin we ons als technische universiteiten niet alleen moeten focussen op de wetenschappelijke en technische kant maar ook op de acceptatie – en gebruikerskant’, stelt Subramaniam. ‘Door aan de voorkant intensief samen te werken met sociologen, gedragswetenschappers en andere disciplines, kom je tot betere oplossingen.’

Daarnaast wil Subramaniam inzetten op intensievere samenwerking met het mbo en het hbo. ‘De arbeidsmarkt vraagt om technisch opgeleiden op alle niveaus, van constructeurs en elektriciens, tot academisch geschoolde ingenieurs. Ik zie het als een rol voor 4TU om ervoor te zorgen dat de partijen in de onderwijsketen met elkaar in gesprek blijven om zodoende een passend opleidingsaanbod te creëren voor deze talenten van de toekomst.’