Vinding Bosch verlaagt uitstoot dieselmotoren

Alexander Pil
26 april 2018

‘Diesel heeft een toekomst. Vandaag willen wij voorgoed een halt toeroepen aan de discussies over het einde van diesel.’ Met die woorden kondigde Bosch-topman Volkmar Denner een doorbraak in dieseltechnologie aan. De nieuwe ontwikkelingen van Bosch kunnen fabrikanten helpen om de uitstoot van stikstofoxide bij voertuigen zo drastisch te verminderen, dat ze nu al voldoen aan de toekomstige grenswaarden. De voorgestelde innovatie blijft ook wat betreft de uitstoot in echte rijsituaties (real driving emissions, RDE) onder de huidige en toekomstige grenswaarden voor de uitstoot van stikstofoxide. Met zijn dieseltechnologie haalt Bosch een waarde van 13 milligram per kilometer bij wettelijk genormeerde RDE-ritten. Dat is slechts een tiende van de geldige grenswaarden vanaf 2020.

Twee invloeden zijn van cruciaal belang voor de vermindering van NOx-emissie in dieselvoertuigen. De eerste is het rijgedrag van de bestuurder. Bosch heeft de technische oplossing gevonden in een zeer responsief luchtsysteem van de motor. Hoe dynamischer de rijstijl, hoe dynamischer de recirculatie van de uitlaatgassen. Dit is onder meer mogelijk door turbo’s die sneller reageren dan vroeger. En met een combinatie van hoge- en lagedruk uitlaatgasrecirculatie wordt het luchtsysteem nog flexibeler. Zo kan de bestuurder sportief rijden, zonder dat de emissie sterk stijgt.

Ook de temperatuur is van belang. Voor een optimale NOx-conversie moeten de uitlaatgassen meer dan 200 graden bedragen, een temperatuur die in stadsverkeer niet vaak wordt bereikt. Hier vertrouwt Bosch op een geavanceerd thermisch beheer van de dieselmotor. Bosch controleert nu actief de temperatuur van de uitlaatgassen: het uitlaatsysteem blijft zo warm dat het binnen een stabiel temperatuurbereik werkt en de uitstoot op een laag niveau blijft.

Goed jaar

Het boekjaar 2017 was positief voor Bosch. Het bedrijf realiseerde een omzet van 78,1 miljard euro. Dat is een stijging met 6,8 procent. Alle bedrijfssectoren hebben aan deze positieve ontwikkeling bijgedragen. De ebit (winst voor financieel resultaat en belastingen) bedroeg 5,3 miljard euro in 2017. Dat is bijna 17 procent meer dan in 2016. Voor 2018 verwacht Bosch een omzetgroei tussen twee en drie procent.