Vijf nieuwe projecten Regio Deal Brainport Eindhoven van start

Alexander Pil
22 maart 2019

Na de start van de eerste dertien projecten uit de Regio Deal Brainport Eindhoven in 2018, zijn nu financiële bijdragen toegekend voor nog eens vijf nieuwe projecten ter versterking van de economische kracht van de regio. Een groot deel van de projecten moet bijdragen aan het voorzieningenniveau van Brainport Eindhoven; een bepalende factor voor de aantrekkingskracht op talent. Met investeringen uit de Regio Deal kunnen de cultuur- en sportvoorzieningen meer in overeenstemming worden gebracht met de internationale concurrentiepositie van de regio.

In totaal wordt de komende vier jaar via de Regio Deal 130 miljoen euro door het kabinet en 240 miljoen euro door de regio zelf geïnvesteerd in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven. Dat gebeurt via de drie pijlers van de Regio Deal, te weten ‘Onderscheidend voorzieningenaanbod’, ‘Aantrekken en behouden talent’ en ‘Innovaties met maatschappelijke impact’. De Regio Deal Brainport Eindhoven heeft een looptijd van vier jaar.

Een prettige leefomgeving voor de inwoners en een goed economisch vestigingsklimaat is van groot belang voor de ontwikkeling van de regio. De projecten die nu een financiële bijdrage hebben ontvangen moeten hieraan bijdragen. In de huidige besluitvormingsronde zijn vijf nieuwe en drie ‘vervolgfinancieringen’ toegekend. Voor de vijf nieuwe projecten is in totaal bijna een miljoen euro toegezegd. Het gaat om een dedicated conference center (haalbaarheidsonderzoek), versterking van de evenementen DTW en Glow, het Designmuseum (haalbaarheidsonderzoek) en de vergroting van de zichtbaarheid van start-ups.

De projecten ‘Accommoderen onderwijs groei en ontwikkelen hybride leeromgevingen’, ‘Services Holland Expat Center South’ en ‘Photondelta’ hebben een vervolgfinanciering ontvangen. In totaal gaat het om ruim zeventien miljoen euro voor deze drie projecten.

Klik hier voor een overzicht en omschrijving van alle toegekende projecten.

 advertorial 
Pilz

RFID-toegangsbeveiliging nu nog makkelijker

Voor Identification and Access Management (I.A.M.) heeft Pilz het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode. Voor een onderdeel van dit systeem, de PITreader, heeft Pilz een RFID-transponder in kaart- en stickerformaat ontwikkeld. Alle varianten zijn vrij beschrijfbaar en rechten kunnen vastgelegd worden door gebruik te maken van de eenvoudig passende softwaretools.