Vier nieuwe Fieldlabs in de startblokken

Alexander Pil
19 oktober 2016

In september en oktober hebben vier Fieldlabs de status van aspirant Smart Industry Fieldlab verkregen. Dit zijn Thermoplastic Composites Center (TPC), Added, Smash en Smart Base. Daarmee komt het totaal aantal Fieldlabs in de tweede tranche op veertien. Op het moment dat de Fieldlabs hun financiering rond hebben en van start gaan, zullen ze een definitieve status ontvangen.

Het Thermoplastic Composites Center (TPC NL) in Enschede heeft in september de status van aspirant Smart Industry Fieldlab gekregen. Het TPC NL is voortgekomen uit de samenwerking tussen het researchcenter TPRC waar onder andere Ten Cate, Boeing en UT actief zijn, en het applicatiecenter TPAC waar het TPRC in samenwerking met Saxion Hogeschool toepassingsgericht onderzoek doet in samenwerking met het mkb. In het TPC NL worden alle aspecten van het ontwerpen en automatisch produceren van thermoplastische composieten onderzocht en onderwezen.

Het Fieldlab Added maakt onderdeel uit van de nieuwe hightechcampus die in Emmen wordt ontwikkeld als alternatief voor de sluiting van de armaturenfabriek van Philips. Added wordt opgezet als een basisfabriek, waarop andere maakbedrijven hun productieproces kunnen aansluiten. Added wordt daarmee een shared facility. Het is de bedoeling dat er minstens tien maakbedrijven uit binnen- en buitenland hun productie binnen Added gaan organiseren. Met Added wordt een formule ontwikkeld om de slimme fabriek binnen handbereik van het mkb te brengen.

100 procent voorspelbaar maken van het onderhoud van schepen. Dat is het doel van het Fieldlab Smash (smart maintenance for ships). Binnen het Fieldlab zal het beste dat Nederland te bieden heeft op het gebied van bouwen, in stand houden en opereren van schepen en kennis op het gebied van condition based maintenance, big data en internet of things bijeen worden gebracht. Smash is na Camino al de tweede spin-off van het Fieldlab Campione en de verwachting is dat er nog zeker twee zullen volgen. Daarmee ontstaat een zeer krachtig netwerk van Fieldlabs op het gebied van slim onderhoud.

Binnen Smart Base gaan het ministerie van Defensie samen met bedrijven, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en kennisinstellingen een slimme basis ontwerpen. In een open omgeving worden producten en technologieën ontwikkeld waarmee een toekomstige basis snel en flexibel kan worden opgezet, zelfvoorzienend is op het gebied van onder meer energie en leidt tot een zero logistieke footprint. Op basis van digitale simulatie zullen concrete oplossingen worden ontwikkeld en getest.

 advertorial 
Daan Meijsen

Ingredients enabling carbon neutrality of warehouse systems

5 oktober 2023 vindt de INCOSE-NL workshop 2023 plaats, met spreker Daan Meijsen van Vanderlande. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de verschillende cross-cutting duurzaamheidsperspectieven voor hightech systemen. Bekijk het volledige programma online en registreer nu!