Vibes ontvangt 3 ton groeikapitaal

Alexander Pil
9 oktober 2017

Softwarebedrijf Vibes.technology heeft een investering ontvangen van Uniiq, het fonds van Innovationquarter en regionale partners. Met de kapitaalinjectie wil het Delftse bedrijf producenten van onder meer auto’s helpen om trillingen en geluid al vroegtijdig in het ontwerpproces op te sporen en uit te bannen. ‘Zo verbeter je niet alleen de gebruikservaring, maar verleng je ook de levensduur van een product’, zegt medeoprichter Daniël van den Bosch. Grote namen, waaronder BMW, maken al gebruik van de expertise van Vibes. De technologie wordt ook toegepast bij het Institute for Applied Mechanics van de TU München.

BMW was de eerste klant van de Delftse softwarestart-up Vibes.technology. Foto: BMW

Trillingen en geluid spelen een belangrijke rol in het ontwerp(proces) van voertuigen en andere producten, zoals windmolens en precisieapparatuur. Om ongewenste trillingen en geluid op te sporen moeten met de huidige, verouderde methoden vaak meerdere prototypes van een product worden gebouwd en een veelheid aan tests worden uitgevoerd, net zo lang tot het gewenste geluidsniveau is bereikt. In de auto-industrie kan een trillingsanalyse typisch pas worden uitgevoerd in de laatste fase van productontwikkeling. Dit leidt tot onnodige en kostbare ontwerpcycli, omdat ingenieurs meerdere keren terug moeten naar de tekentafel om ongewenste trillingen in een nieuw prototype te voorkomen.

De software van Vibes maakt het mogelijk om geluid en trillingen vroeg in het ontwerpproces te identificeren en zo nodig te voorkomen, nog voordat er fysieke prototypes worden gebouwd. De technologie, waarbij wordt gebruikgemaakt van Dynamic Substructuring, deelt een product als het ware op in componenten. Hierdoor kan het effect dat iedere afzonderlijke component heeft op het trillings- en geluidsniveau van de gehele auto of windmolen individueel in kaart worden gebracht.

Maarten van der Kooij, medeoprichter Vibes: ‘Met de investering kunnen we de technologie en het huidige product samen met onze klanten doorontwikkelen tot een softwareoplossing waarmee zij betere metingen en analyses kunnen doen. We verwachten dat de softwareoplossing die we nu ontwikkelen een solide basis vormt voor een product waarmee industrie-breed een efficiëntieslag kan worden gemaakt in ontwerpprocessen gericht op geluid- en trillingreductie. Naast de financiering van Uniiq ondersteunt Rabobank Zuid-Holland Midden ons met een bijdrage uit hun innovatiefonds.’