Verwachting technologische industrie in jaren niet zo negatief

Alexander Pil
16 augustus 2019

Producenten in de technologische industrie verwachten dat de vertraging van de economische groei verder zal doorzetten. Ondernemers zijn opvallend pessimistisch over de verwachte economische ontwikkelingen, zo blijkt uit de Conjunctuur Enquête Nederland van het CBS.

‘In meerdere opzichten is het huidige sentiment te vergelijken met dat van begin 2013, toen de Nederlandse economie in het tweede dal van de dubbele-diprecessie na 2008 zat’, becommentarieert Joost Veenstra, economisch analist bij FME.

Voor het eerst sinds 2013 verwacht de techindustrie een dalende productie. Bron: CBS/FME

De verwachtingen voor het lopend kwartaal wat betreft de productie, de omzet en de waarde van de orderontvangst zijn voor het eerst in jaren negatief. Het percentage producenten met een negatieve verwachting is groter dan met een positieve verwachting. Voor de productie is dat saldo -1,8 procentpunt. De laatste keer dat een negatief saldo voorkwam was begin 2013.

Ook het saldo voor de verwachte waarde van de orderontvangst is negatief; -1,7 procentpunt, net zoals de verwachte omzet: -3,9 procentpunt. De verwachting van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven binnen de EU neemt met 4,6 procentpunt stevig af: van +5,0 naar +0,4. De verwachting van het economisch klimaat neemt af van +4,0 naar +1,2 procentpunt.

Het toegenomen pessimisme in de technologische industrie komt niet uit de lucht vallen. De maakindustrie heeft het wereldwijd lastig. De handelsoorlog tussen China en de VS drukt op de internationale markten. Veenstra: ‘Daar krijgt binnen Europa vooral de Duitse maakindustrie veel klappen van. De Nederlandse industrie is nauw verbonden met die van Duitsland, dus ook hier zijn de effecten merkbaar. En de Italiaanse begrotingsperikelen en de komst van Brexit-hardliner Boris Johnson leiden tot extra onrust.’