Verpakken 2014: intelligentie en integratie

Thomas Pehrson is directeur van Festo Nederland.

2 april 2014

Ook in verpakkingsland rukt de intelligentie op. Al decennialang wordt de verpakking een steeds belangrijker deel van het product. Van omhulsel tot affiche, dat nadrukkelijk aankondigt wat een koper mag verwachten. Voordeel-, totaal- en combiverpakkingen hebben elk hun eigen rol in schap en marketing. Als we de futurologen mogen geloven, zal binnen niet al te lange tijd de verpakking met je smartphone en koelkast communiceren om consumptie- en aankooppatronen te beïnvloeden.

Bedenkers en makers van verpakkingsmachines blijven daarbij niet langs de zijlijn staan. Behalve machines die in hoog tempo standaardproducten in standaardverpakkingen doen, ontwikkelen ze steeds meer slimme machines die een verscheidenheid van mogelijkheden bieden: instelbaar op allerlei verschillende producten of opgewassen tegen complexe verpakkingstaken, zoals het plaatsen van verschillende elementen in omdozen, rekening houdend met de positie en afmetingen van elk element. Ruimte, materiaal en kosten besparen zijn daarbij de grote doelstellingen, en in die doelstellingen wordt het nodige geïnvesteerd. Zo ontwikkelden wij een bekisting voor klanten die complete functionele modules bij Festo bestellen zodat die module zo in de machine kan worden geschoven. Wanneer de module is geïnstalleerd, kan de bekisting retour – een besparing van ruimte, tijd en materiaal.

Ook het rechttoe rechtaan pallettiseerwerk wordt steeds vaker een logistieke puzzel, waarbij pakketten van allerlei afmetingen zo slim mogelijk over de beschikbare ruimte van een pallet moeten worden verdeeld. Tot zelfs bij het beladen van de vrachtauto’s gaat het er niet langer alleen om de ruimte volledig te benutten, maar ook de route in aanmerking te nemen, zodat verst gelegen lading het eerst kan worden gelost.

Dat alles laat zien dat de verschillende schakels in de maakketen steeds dichter op elkaar komen te zitten. Maatwerk neemt de plaats in van maakwerk, en waar de leverancier of dienstverlener in het verleden bij de poort wachtte op de opdracht en de specificaties, loopt hij nu mee naar binnen om mee te praten over de meest efficiënte en economische oplossing.

De transporteur moet het netwerk van zijn opdrachtgever kennen om de vrachten zo snel en voordelig mogelijk op hun bestemming te brengen. De ontwerper van verpakkingsmachines moet de processen van zijn klant kennen om een machine te ontwikkelen die precies aansluit bij diens behoeften. De toeleverancier van hardware en software praat met de ontwerpers van de verpakkingsmachines om te bekijken welke functies de machine moet vervullen en hoe dat zo slim mogelijk kan worden gerealiseerd.

Zo komen losse schakels in een proces van waardecreatie tot een waardeketen. Bij Festo hebben we onze eigen processen verregaand afgestemd op die van onze klanten. Dat heeft onder meer geresulteerd in de ontwikkeling van het Integrated Motion-platform, dat ook voor de mechatronische wereld van logistiek en verpakking belangrijke aspecten heeft. Het gaat daarbij om een reeks producten, die complete functies in een verpakkingsmachine voor hun rekening kunnen nemen. De combinaties van geleidingen, aandrijvingen, controllers, interfaces en software kunnen met enkele handelingen samengevoegd worden, laten zich eenvoudig programmeren en besparen aldus aanzienlijke hoeveelheden reken-, teken- en constructiewerk.

Slim verpakken anno 2014 reikt verder dan producten, verpakkingen en machines. Het heeft alles te maken met de manier waarop toeleveranciers en dienstverleners aan de verpakkingsindustrie, de verpakkingsindustrie zelf en haar eindklanten hun processen integreren of juist isoleren. Want alleen door processen in de verschillende schakels van de waardeketen zo veel mogelijk te integreren, kunnen waardecreatie en innovatie een duurzame groei blijven doormaken.