Vergunningsstrijd hindert milieutechnologie van het Belgische Desotec

De zuiveringstechnologie van Desotec helpt de industrie om schoner te werken, maar zelf is het bedrijf in thuisbasis Roeselare al jaren verwikkeld in een strijd rond geuroverlast. Een artikel in Trends spreekt van een nog steeds voortslepend probleem.

Tom Cassauwers
11 april

Desotec bouwt in West-Vlaanderen mobiele zuiveringsinstallaties. Die apparatuur zuivert allerhande afvalstromen van andere bedrijven, denk maar aan luchtemissies of afvalwater. Dat gebeurt met behulpt van actieve kool die na het gebruik wordt gerecycled in ovens in Roeselare.

Daar spant het schoentje. Volgens buurtbewoners zorgen die ovens voor geurhinder, dat tot een aanslepende vergunningsstrijd leidt. Zo tekende de stad Roeselare eind 2021 bezwaar aan tegen de milieuvergunning voor een vijfde oven, nadat de lokale overheid ruim honderd bezwaarschriften binnenkreeg. Dat vertraagde de bouw van de nieuwe oven.

Het hoofdkantoor van Desotec in Roeselare.

‘We zijn rasondernemers en laten ons niet tegenhouden, maar het is jammer een technologie met zo’n positieve impact op het milieu niet eerder te kunnen implementeren’, stelt ceo Julie Santens in Trends.

Toch groeit Desotec snel. Het bedrijf deed de voorbije maanden twee overnames: in december 2022 van het Britse Environ Consultants en midden februari 2023 van het Amerikaanse Evoqua Water Technologies. Die laatste deal zou 100 miljoen dollar gekost hebben. De Amerikaanse private-equity speler Blackstone werd in 2021 meerderheidsaandeelhouder van Desotec, en nam het bedrijf ondertussen in één van hun corefondsen op.

Dat vergunningsperikelen duurzame technologie hinderen is een probleem dat steeds meer op de politieke agenda komt. Zo reageerde het Europese Parlement in december 2022 positief op een voorstel om de milieuvergunningen voor hernieuwbare energie sneller te verwerken, wat op kritiek botste van milieu-ngo’s.