VDMA: Pandemie raakt machinebouw over hele linie

Alexander Pil
12 mei 2020

De coronacrisis weegt zwaar op de machinebouwsector: orderverliezen en annuleringen worden steeds meer merkbaar. De reisbeperkingen veroorzaken ook grote problemen voor de bedrijven. Negen van de tien bedrijven ziet zichzelf getroffen door de economische gevolgen van de pandemie, blijkt uit een VDMA-onderzoek onder de leden van de Duitse branchevereniging.

‘De marktvraag baart de machinebouwers steeds meer zorgen’, zegt VDMA-hoofdeconoom Ralph Wiechers. ‘Half april had ruim drie kwart van de ondervraagden al een merkbare of ernstige daling van het aantal bestellingen of annuleringen geregistreerd. Begin mei steeg dit cijfer nog verder tot 85 procent.’

Volgens de enquête, waaraan 724 bedrijven hebben deelgenomen, biedt een blik op de toeleverketens enige hoop: hier is een kleine verlichting van de spanning zichtbaar. Half april gaf bijna de helft van de bedrijven nog aan dat ze aan de aanbodzijde merkbaar of ernstig waren getroffen. In de huidige enquête is dit gedaald tot iets minder dan vier op de tien bedrijven. ‘Veel machinebouwers melden dat de problemen met de aanvoer uit vooral China afnemen’, zegt Wiechers.

Het is ook bemoedigend dat de ontwikkelingen in de komende drie maanden van zowel de vraag als de toeleveringen opklaren. Medio april verwachtte 43 procent van de bedrijven nog dat de ordersituatie zou verslechteren. Begin mei is slechts iets meer dan 30 procent pessimistisch over de marktvraag. Wel verwacht bijna de helft van de bedrijven dat de situatie de komende drie maanden uitdagend zal blijven.

De bedrijven kampen met grote problemen als gevolg van reis- en verblijfsbeperkingen. Meer dan 80 procent van de ondervraagde bedrijven verklaarde dat verblijfsvergunningen niet worden verleend of dat hun werknemers geen toegang krijgen tot de kantoren en fabrieken van hun klanten. Bovendien vertraagt of weigert 62 procent van de klanten de acceptatie van geleverde machines, 43 procent van de machinefabrikanten meldt liquiditeitsknelpunten. Bijna een derde van de bedrijven ziet ook problemen met transport en logistiek, en gezondheids- en hygiëne-eisen.

 advertorial 
Pilz

RFID-toegangsbeveiliging nu nog makkelijker

Voor Identification and Access Management (I.A.M.) heeft Pilz het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode. Voor een onderdeel van dit systeem, de PITreader, heeft Pilz een RFID-transponder in kaart- en stickerformaat ontwikkeld. Alle varianten zijn vrij beschrijfbaar en rechten kunnen vastgelegd worden door gebruik te maken van de eenvoudig passende softwaretools.

De verkoopverwachtingen in de machinebouwsector zijn de afgelopen zes weken nauwelijks veranderd. Bijna twee derde van de bedrijven rekent nog steeds op een omzetdaling van 10 tot 30 procent voor 2020. ‘Gezien de dynamische economie zijn deze verwachtingen slechts een momentopname. De vooruitzichten voor de industrie veranderen momenteel continu. De 5 procent productiedaling die we begin maart voor het lopende jaar voorspelden, moeten we daarom loslaten’, aldus Wiechers.