VDL ziet omzet dalen en resultaat stijgen

Alexander Pil
27 augustus 2019

De gecombineerde omzet van VDL is na de eerste zes maanden van 2019 uitgekomen op 2,9 miljard euro. Dat is een afname van ongeveer 5 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018 (3,1 miljard euro). Het resultaat is in de eerste twee kwartalen met 7 miljoen euro toegenomen tot 76 miljoen euro. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat er meer projecten zijn afgerond. De divisie Bussen heeft het resultaat weten te verbeteren, ondanks dat deze divisie nog verlieslatend is. De totale orderportefeuille van VDL (exclusief de divisie Autoassemblage) is met ruim 22 procent gegroeid in één jaar tijd, van 957 miljoen euro naar 1171 miljoen euro in week 26 van dit jaar.

‘We zijn tevreden over het afgelopen halfjaar’, zegt VDL-topman Willem van der Leegte. ‘De omzet en het resultaat ontwikkelen zich conform verwachting. Op basis van sterke fundamenten, zoals onze orderportefeuille, blijven we vol vertrouwen. We zijn echter waakzaam op veranderingen op de korte termijn als gevolg van economische en politieke ontwikkelingen.’

De omzet van de divisie Toeleveringen is licht gedaald van 668 miljoen euro vorig jaar naar 649 miljoen euro na het eerste halfjaar van 2019. Deze daling is met name toe te schrijven aan de afnemende vraag in de halfgeleiderindustrie. De orderportefeuille laat ook een daling zien: van 460 miljoen euro in week 26 van 2018 naar 411 miljoen euro nu. Deze divisie is in het eerste halfjaar winstgevend geweest.

Het aantal te bouwen auto’s bij VDL Nedcar is lager dan in 2018. De omzet staat na twee kwartalen op 1620 miljoen euro. Dat was een jaar geleden 1882 miljoen euro. Vanwege emissienormen, mondiale handelsbetrekkingen en disruptieve ontwikkelingen beleeft de auto-industrie een turbulente tijd. Doordat Nedcar als onafhankelijk autobouwer meebeweegt met marktontwikkelingen heeft dat uiteraard impact. Een nieuwe ontslagronde dreigt bij de fabriek in Born.

De omzet van de bussendivisie steeg met ruim 20 procent naar 308 miljoen euro nu. De orderportefeuille is toegenomen, van 281 miljoen naar 405 miljoen euro. VDL merkt dat de transitie naar elektrische openbaar vervoer-oplossingen zich voortvarend ontwikkelt. Alleen dit jaar gaat het al ongeveer vijfhonderd elektrische bussen uitleveren. De elektrische bussen van VDL-makelij die in Europa rijden, hebben gezamenlijk reeds ruim 35 miljoen ‘schone’ kilometers afgelegd. In Nederland rijden al ruim driehonderd elektrische VDL-bussen. De verwachting is dat VDL Bus & Coach dit jaar in de zwarte cijfers komen.

 advertorial 
Bits&Chips event 2023

Test less, verify Moore

At the Bits&Chips Event 2023 on 12 October 2023, Phillipa Hopcroft from Cocotec and Ivo ter Horst from ASML will kick off with a keynote speech on transforming how lithography machine software is built. Make sure to keep an eye on the website for program updates and save the date!

De VDL-bedrijven die onderdeel uitmaken van de divisie Eindproducten hebben in het eerste halfjaar van 2019 gezamenlijk 346 miljoen euro omgezet ten opzichte van 272 miljoen euro in dezelfde periode van 2018. De orderportefeuille is verder toegenomen, van 217 miljoen naar 355 miljoen euro medio 2019. De divisie Eindproducten heeft het eerste halfjaar winstgevend afgesloten.

Tegenwind

VDL verwacht dat in de tweede helft van 2019 de economische groei verder zal afvlakken. In Duitsland, de belangrijkste afzetmarkt, wordt bijvoorbeeld gezinspeeld op een mogelijke recessie in het derde kwartaal. Verder ziet het bedrijf dat door de mondiale handelsconflicten het consumentenvertrouwen in China, een belangrijke graadmeter, fors is teruggelopen. Dat heeft consequenties voor de verkoop van luxueuze Europese producten, bijvoorbeeld auto’s en alles waar een chip in zit. De auto-industrie en de halfgeleiderindustrie zijn de twee grootste markten waarin VDL actief is. In het najaar wordt de Brexit actueel en Italië verkeert in een politieke én economische crisis. Op het internationale politieke toneel lijkt het dus niet snel rustig te worden.

Nationaal heeft de nieuwe cao voor de Metalelektro geleid tot een duidelijke kostenverhoging waardoor er binnen VDL zorgen bestaan over de concurrentiepositie van de Nederlandse hoogwaardige maakindustrie op de middellange termijn. Deze zorgen worden verder gevoed doordat het aanbod van technisch geschoolde medewerkers nog niet aansluit bij de vraag.

Desondanks biedt de goedgevulde orderportefeuille vertrouwen. VDL ligt op koers om de beoogde jaaromzet van ongeveer 5,7 miljard euro in 2019 te gaan halen. De verwachting is dat het totale resultaat van 2019 lager zal uitkomen dan het resultaat van vorig jaar.