VDL werkt aan herstel na coronadip

Alexander Pil
28 september 2021

Na stevig te zijn geraakt door de gevolgen van de coronapandemie in 2020 heeft VDL in de eerste helft van 2021 gewerkt aan herstel. Omzet en resultaat van het Eindhovense industrieconcern zijn ten opzichte van 2020 gestegen. Vergeleken met 2019 blijven de cijfers achter. Voor de tweede helft van 2021 blijven uitdagingen van formaat actueel, bijvoorbeeld rond de verkrijgbaarheid van materialen.

De groei van VDL wordt geremd door materiaaltekorten. Foto: VDL

‘Door onze strategie van spreiding van risico’s door diversificatie van activiteiten zien we dat het herstel na het coronajaar 2020 heeft ingezet’, stelt president-directeur Willem van der Leegte. ‘Dat geeft vertrouwen. Desondanks blijven we door de gevolgen van de coronacrisis, mondiale handelsconflicten en economische en conjuncturele ontwikkelingen kampen met stevige uitdagingen. Zo resulteren onevenwichtige toeleverketens in de beperkte verkrijgbaarheid van materialen en componenten. Deze ontwikkelingen gaan tevens gepaard met schommelingen in de prijzen van materialen. Omstandigheden die extra stuurmanskunst vergen van onze bedrijven.’

De omzet van de divisie Toeleveringen is van 703 miljoen euro medio vorig jaar gestegen naar 885 miljoen euro. Deze stijging van 26 procent is met name te verklaren doordat de VDL-bedrijven die actief zijn in de hightech goed zijn voorgesorteerd op de groei van klanten. De inzet van de afgelopen jaren op hoogwaardige innovatie heeft deze positie verder versterkt. De orderportefeuille van de divisie Toeleveringen is gestegen.

Nedcar

De omzet van VDL Nedcar staat na twee kwartalen op 1,125 miljard euro. Dat is ten opzichte van de 903 miljoen euro van een jaar geleden een stijging van 25 procent. Waar door de coronacrisis aanvankelijk de mondiale marktvraag naar nieuwe auto’s is afgenomen, is de productie bij Nedcar in Born gedurende het eerste halfjaar verschillende werkdagen noodgedwongen gestaakt wegens een tekort aan elektronische componenten. Met alle betrokkenen wordt constructief overleg gevoerd over het inhalen van dit productieverlies. Met het binnenhalen van nieuwe opdrachtgever Canoo is een belangrijke eerste stap gezet om de toekomst van VDL Nedcar op de langere termijn zeker te stellen. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met andere geïnteresseerde partijen. Het produceren van auto’s voor zowel startups als voor gevestigde merken is de ambitie, evenals de lokale assemblage van batterijpakketten en het verbreden van de activiteiten in de waardeketen, zoals prototyping, homologatie en sales & aftersales, al dan niet in samenwerking met partners.

Bussen

De omzet van de divisie Bussen is met 28 procent gestegen, van 146 miljoen euro een jaar geleden naar 187 miljoen euro. De orderportefeuille van deze divisie is gedaald. De coronacrisis houdt de divisie, en met name de touringcar-activiteiten, flink in de greep. Positief is dat Europese klanten touringcars van VDL in toenemende mate inzetten in het ov. De touringcarmarkt zal de komende jaren nodig hebben om van de gevolgen van de pandemie te herstellen. Hoewel VDL al beschikt over de lichtste touringcar met het laagste verbruik in de markt, investeert VDL volop in de doorontwikkeling van toekomstige generaties touringcars.

De ingeslagen weg om de productie van elektrische stadsbussen te concentreren in Valkenswaard en Roeselare krijgt vorm. Eveneens zijn voorbereidingen in volle gang om in het eerste kwartaal van 2022 in Heerenveen (nu VDL Bus Heerenveen, straks VDL Smart Spaces) op industriële wijze bouwmodules inclusief leidingwerk te gaan produceren voor bouwconcern Van Wijnen.

Eindproducten

De VDL-bedrijven die onderdeel uitmaken van de divisie Eindproducten hebben in het eerste halfjaar van 2021 gezamenlijk 305 miljoen euro omgezet ten opzichte van 232 miljoen euro in dezelfde periode van 2020. Deze stijging van 28 procent kan worden verklaard door herstel van de als gevolg van de coronacrisis teruggelopen marktvraag. De orderportefeuille van de divisie Eindproducten is gestegen.