VDL herstelt in 2021 maar is coronadip nog niet te boven

Alexander Pil
29 maart 2022

2021 is een hectisch jaar geweest voor VDL Groep. Externe factoren hebben voor veel turbulentie gezorgd. Niettemin heeft het Eindhovense familiebedrijf veerkracht getoond: ondanks dat de resultaten van vóór de coronacrisis niet zijn bereikt, heeft 2021 herstel gebracht. 2022 kent, eveneens door externe factoren, opnieuw veel turbulentie. Desondanks blijft VDL volop investeren en innoveren.

De gecombineerde jaaromzet is in 2021 uitgekomen op 4,96 miljard euro, een stijging van 6 procent ten opzichte van de jaaromzet van 2020. Het operationele nettoresultaat is gegroeid van 97 miljoen euro in 2020 naar 145 miljoen euro in 2021. Ter vergelijk: de gecombineerde omzet in 2019 bedroeg 5,78 miljard euro en het nettoresultaat 156 miljoen euro.

‘Mede op basis van onze zeer goed gevulde orderportefeuille hadden we vanaf het begin van 2021 veel vertrouwen dat we ons zouden herstellen van de coronadip in 2020’, stelt president-directeur Willem van der Leegte. ‘Tegelijkertijd waren er als gevolg van mondiale handelsconflicten en de coronacrisis ook uitdagingen en onzekerheden. We hebben met name door beperkte verkrijgbaarheid van materialen en prijsschommelingen te maken gehad met onevenwichtige toeleverketens. Tot en met het derde kwartaal van 2021 hebben wij NOW aangevraagd, ter waarde van 70 miljoen euro waarmee salarissen van medewerkers zijn doorbetaald en mede daardoor zijn alle banen behouden. Door onze strategie van spreiding van risico’s door diversificatie van activiteiten is het eerste halfjaar van 2021 redelijk goed geweest. In het derde kwartaal zijn de leveringen wat vertraagd en in het vierde kwartaal is de omzet opnieuw redelijk geweest. Onderaan de streep zijn we zeker niet ontevreden en zien we operationeel een sterk herstel van de resultaten, ondanks dat we nog niet op het niveau zijn van voor de coronacrisis. In het najaar hebben we ook nog een cyberaanval voor de kiezen gekregen waardoor we bijna een maand offline hebben moeten werken. Voor het einde van 2021 waren we echter bij met zeker 95 procent van de leveringen.’

Toeleveringen

De omzet van de divisie Toeleveringen is van 1,50 miljard euro in 2020 gestegen naar 1,85 miljard euro in 2021. Deze stijging van 23 procent is met name te verklaren doordat de bedrijven die actief zijn in deze divisie zich positief hebben voorgesorteerd om de groei van VDL’s klanten te faciliteren. De inzet op hoogwaardige innovatie heeft zijn positie in dit deelgebied verder versterkt.

Autoassemblage

De omzet van de divisie Autoassemblage is gedaald, met 12 procent naar 2,05 miljard euro in 2021. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat. De coronacrisis heeft nog altijd een stevige impact op de mondiale auto-industrie. Door een wereldwijd tekort aan elektronische componenten heeft VDL Nedcar in 2021 maar liefst 48 dagen niet kunnen produceren. En in de eerste twee maanden van 2022 zijn al 18 productiedagen verloren vanwege dezelfde problematiek.

In juni maakte VDL Nedcar bekend dat het voertuigen zou gaan bouwen voor de Amerikaanse startup Canoo. Medio december kon daar al een streep doorheen. Canoo en VDL onderzoeken voortzetting van hun samenwerking, dus los van Nedcar. Eind 2021 heeft VDL zijn medewerkers geïnformeerd dat het met het Amerikaanse Rivian in gesprek is over samenwerking op diverse fronten. Die gesprekken lopen.

Bij VDL Nedcar zijn het afgelopen jaar 105.214 Mini’s en BMW’s gebouwd (productievolume 2020: 125.666 auto’s). Door verstoringen in de toeleverketen, als gevolg van de oorlog in Oekraïne, ligt de productie in Born sinds week 10 van 2022 stil.

Bussen

De omzet van de divisie Bussen is met 13 procent gestegen, van 339 miljoen euro in 2020 naar 384 miljoen euro in 2021. Deze divisie is verlieslatend. De coronacrisis blijft de bussentak, en met name de touringcar-activiteiten, flink in de greep houden. De reisbranche is nog niet op het niveau van voor de coronacrisis waardoor de vraag naar touringcars nagenoeg nihil is. Desondanks heeft VDL gedurende het afgelopen jaar leveringen van tientallen touringcarbussen aangekondigd die veelal worden ingezet in het openbaar- en intercityvervoer.

De ingezette koers om de productie van elektrische stadsbussen te concentreren in Valkenswaard en Roeselare krijgt vorm. In februari 2022 heeft VDL de bouwstart gevierd van de realisatie van zijn nieuwe, hypermoderne en CO2-neutrale fabriek in Roeselare waar in het eerste kwartaal van 2023 de eerste geproduceerde nieuwe elektrische bussen naar buiten zullen rijden.

Eindproducten

VDL-bedrijven die onderdeel uitmaken van de divisie Eindproducten hebben het afgelopen jaar gezamenlijk 669 miljoen euro omgezet ten opzichte van 524 miljoen euro in 2020. Deze stijging van 28 procent kan worden verklaard doordat de teruggelopen marktvraag als gevolg van de coronacrisis is hersteld. De divisie Eindproducten is winstgevend.

Vooruitzichten

De orderportefeuille van VDL (exclusief de divisie Autoassemblage) is het afgelopen jaar gestegen met maar liefst 30 procent en blijft op een hoog niveau. Onder normale omstandigheden zal die groei zich vertalen in omzetstijging, maar het bedrijf blijft te maken houden met onzekerheden als gevolg van disruptieve, externe factoren op het wereldtoneel.