VDL Heerenveen switcht van bussen naar badkamers

Alexander Pil
25 februari 2021

VDL Groep en Van Wijnen zijn voornemens langjarig te gaan samenwerken. Na het doorlopen van de interne procedures gaat VDL vanaf 2022 in Friesland op industriële wijze demontabele modules produceren voor de bouw. Hierbij kan worden gedacht aan complete badkamers, toiletten en technische ruimtes. Deze modules zullen vervolgens kant-en-klaar op bouwplaatsen van Van Wijnen worden ingebouwd.

Door de productie van geïndustrialiseerde bouwmodules kan de bouwtijd van een woning op locatie aanzienlijk worden verkort, van ongeveer zestig dagen naar slechts vierentwintig uur. Daarnaast draagt deze geïndustrialiseerde aanpak bij aan duurzaamheid: het aantal transportbewegingen op bouwplaatsen kan substantieel worden beperkt, waardoor de CO2-uitstoot drastisch omlaag gaat. Na het doorlopen van de interne procedures zullen de huidige activiteiten van VDL Bus Heerenveen in de loop van 2022 gefaseerd worden ondergebracht bij andere productiebedrijven van VDL Bus & Coach.

De nieuwe activiteit voor VDL in Heerenveen biedt werkgelegenheid aan alle 150 medewerkers. Na omscholing zullen alle medewerkers bij VDL Smart Spaces (de nieuwe bedrijfsnaam) werkzaamheden gaan verrichten voor de bouwmodules óf via detachering gaan werken bij de nieuwe woningfabriek van Van Wijnen, die op een steenworp afstand van de locatie van VDL Bus Heerenveen wordt gebouwd. Een klein deel van de medewerkers zal in Heerenveen werkzaam blijven voor VDL Bus & Coach.

‘Door de samenwerking met VDL wordt een volgende stap gezet naar vergaande industrialisering van de bouw’, stelt Peter Hutten, ceo bij Van Wijnen. ‘Met VDL doet een van de grootste spelers uit de Nederlandse hoogwaardige maakindustrie zijn intrede in de bouwsector. Hierbij kan de kennis en het netwerk van VDL, bijvoorbeeld uit de automotive en met automatisering en robotisering, worden ingezet voor de productie van onderdelen voor onze toekomstbestendige en betaalbare Fijn Wonen-woningen. Dit product biedt comfortabele woningen die in een snel tempo kunnen worden gerealiseerd.’