VDL en landmacht werken samen aan elektrisch vervoer

Alexander Pil
18 augustus 2021

VDL-topman Willem van der Leegte heeft een elektrische truck overhandigd aan commandant landstrijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen. Regionale Vervoerscompagnie 210 uit De Harskamp gaat de vrachtwagen gebruiken voor binnenlandse transportopdrachten en de Afdeling Techniek uit Leusden gaat naar de batterijtechniek en het onderhoud kijken. Door samen te werken met civiele partners zoals VDL brengt de Koninklijke Landmacht het komende jaar de operationele haalbaarheid van elektrisch transport in kaart.

Met de e-truck van VDL onderzoekt de landmacht komend jaar de mogelijkheden en uitdagingen van elektrisch vervoer voor militair gebruik.

‘We willen als landmacht een slimme en technologisch hoogwaardige organisatie zijn, die duurzame effecten realiseert in crisistijd en in vredestijd’, aldus luitenant-generaal Wijnen. ‘E-mobiliteit en duurzame energievoorziening zijn daar belangrijke onderdelen van.’ Daarnaast is een van de ambities van de landmacht om kennis en expertise omtrent instandhouding en ontwikkeling van nieuwe technologieën, niet zelfstandig maar met industriële partners in technologische matches te verkrijgen en te borgen. Sinds een klein jaar geven VDL en de Koninklijke Landmacht vorm aan gezamenlijke innovatie en kennisdeling op het gebied van energiemanagement en batterijtechniek. Uit die contacten is ook de intentieovereenkomst van de e-truck voortgekomen.

‘De vraagstukken waar innovatieve oplossingen voor gezocht worden, zijn steeds vaker ook maatschappelijke uitdagingen’, aldus Wijnen. ‘Of het nu gaat over de energietransitie, voedselvoorziening of de modernisering van de gezondheidszorg, innovatie op dit soort onderwerpen is voor zowel de landmacht als de maatschappij van belang. Dat de landmacht en de industrie hierin samen optrekken is dus logisch. Door samen te werken met civiele partners kunnen we het komende jaar de operationele haalbaarheid van elektrisch transport in de logistieke en technische concepten in kaart brengen. Wat betekent de e-truck voor energieopslag, instandhouding, bereik en efficiëntie van het transport? Deze technische en operationele kennis hebben we nodig om de transitie van onze voertuigen en wapensystemen in de toekomst concreet vorm te kunnen geven.’

Met de e-truck gaat Regionale Vervoerscompagnie 210 van het Bevoorradings- & Transport Commando een ervaringsstudie uitvoeren. Dit moet de landmacht meer kennis verschaffen over het gebruik en de toepassing van elektrische voertuigen. De Afdeling Techniek van het Matlogco kijkt tijdens de studie vooral naar batterijtechnologie, energiemanagement en onderhoud van elektrische voertuigen.

Voor Wijnen is de energietransitie niet alleen een opdracht, maar ook een overtuiging. ‘Schaarste en vervuiling zijn oerbronnen van conflicten en rampen. We moeten dus omschakelen en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Tegelijkertijd – en met hetzelfde budget – moeten we ook invulling geven aan de capaciteitsdoelstellingen van de Navo om tegen de problemen van het ‘nu’ en de nabije toekomst opgewassen te zijn. Dan is het zaak nieuwe wegen te zoeken. De innovatieve samenwerking met VDL helpt daarbij. En we staan open voor iedere partij die ‘met een gezamenlijk doel en vanuit een weloverwogen eigen belang’ met ons de samenwerking voor vernieuwing aan wil gaan.’ De landmacht is volgens Wijnen in veel opzichten ook interessant voor de marktpartijen: ‘Al was het maar, omdat het voor een product een flinke aanbeveling is als het zich heeft bewezen voor militair gebruik.’