VDL door omzetgrens 5 miljard

Alexander Pil
26 februari 2018

In 2017 is VDL in de volle breedte gegroeid ten opzichte van 2016. Bij het industriële familiebedrijf zijn vorig jaar omzet, resultaat en het aantal medewerkers toegenomen. Daarnaast ziet VDL zijn rol als toeleverancier steeds breder worden. Klanten worden niet alleen met producten en technieken geholpen, maar VDL is in toenemende mate een partner voor totaaloplossingen.

De gecombineerde omzet van VDL-groep steeg van 3,21 miljard euro in 2016 naar 5,05 miljard euro in 2017, een stijging van 57 procent. Het nettoresultaat is toegenomen van 150 miljoen naar 153 miljoen euro in 2017. Het aantal medewerkers groeide met bijna drieduizend naar ruim zestienduizend man eind 2017.

‘2017 is een uitdagend en bewogen jaar geweest voor VDL’, aldus president-directeur Willem van der Leegte. ‘Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het organiseren van onze groei. Dat we er wederom in zijn geslaagd om in de volle breedte te groeien, laat zien dat we op alle fronten in beweging zijn. 2017 is een goed jaar geweest voor VDL.’

6 miljard

De omzet in de divisie Toeleveringen is met 30 procent gestegen van 892 miljoen euro in 2016 naar 1,16 miljard euro in 2017. Die groei is vooral gestuwd door bedrijven actief in de hightech- en automotive-segmenten. De omzet van de divisie Autoassemblage verdubbelde ruim, van 1,37 miljard euro in 2016 naar 2,85 miljard euro in 2017. De vooruitzichten voor deze tak zijn positief. VDL verwacht dit jaar een substantiële groei van het aantal te bouwen auto’s. Nedcar voert daarom vanaf begin april een elfde dienst in, waarmee de fabriek ook op zaterdag in dagdienst gaat draaien. De divisie Bussen is in omzet gegroeid met ruim 8 procent, van 437 miljoen euro in 2016 naar 477 miljoen euro in 2017.

De omzet van de divisie Eindproducten is in 2017 met ongeveer 10 procent gegroeid en is uitgekomen op 563 miljoen euro. Bedrijven in deze divisie profiteren van de economische rugwind. De totale orderportefeuille is opgelopen van 139 miljoen euro eind 2017 naar 159 miljoen euro in week 7 van 2018. Er wordt opnieuw een goed jaar voorzien voor de bedrijven actief in de divisie Eindproducten.

VDL is 2018 begonnen zoals verwacht: de omzet ligt boven het niveau van vorig jaar. De verwachting is dat VDL in 2018 doorgroeit naar een omzet van ongeveer 6 miljard euro. ‘We verwachten stevig door te groeien in vooral hightech en automotive. Daarnaast zullen meer van onze bedrijven profiteren van de economische situatie’, stelt Van der Leegte. ‘Verder gaan we door op de ingeslagen weg, zoals het verstevigen van onze organisatie, het verscherpen van de focus en ook in 2018 blijven we volop investeren.’