Vanessa Evers wint Academic Society Award

Alexander Pil
23 februari 2016

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (Kivi) reikt op 16 maart tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award uit aan Vanessa Evers, hoogleraar sociale robotica aan de Universiteit Twente. Evers wint deze prijs vanwege de aansprekende wijze waarop zij de verbinding weet te leggen tussen wetenschap en maatschappij. Volgens Kivi heeft Evers zich onderscheiden door ‘haar inspirerende werk op het gebied van het begrijpen en verbeteren van de interactie tussen mensen en robots, en de laagdrempelige en aansprekende wijze waarop zij dit weet te bespreken met kinderen, studenten en het grote publiek. Via radio, televisie en andere media weet zij het onderwerp helder te adresseren en begrijpelijk te maken.’

Tot de expertise van Evers behoort de interactie tussen mensen en autonome apparaten zoals robots, en de culturele aspecten van de interactie tussen mensen en computers. Zij heeft onlangs haar onderzoek op mondiaal niveau uitgedragen tijdens het World Economic Forum in Davos. Evers is tevens directeur van het Designlab voor multidisciplinair onderzoek, redacteur voor het International Journal of Social Robotics en associate redacteur voor the Human Robot Interaction Journal. Evers is tevens lid van de Raad van Toezicht van de Open Universiteit. In 2014 ontving zij de Opzij Talent Award.