Vanderlande-manager voorzitter Europese brancheorganisatie FEM

Alexander Pil
26 september 2012

Jan van der Velden, senior manager Systems bij Vanderlande Industries, is voor de komende twee jaar benoemd tot voorzitter van de Europese brancheorganisatie FEM (European Materials Handling Federation). Van der Velden wil de industrietak de komende jaren een duidelijker gezicht geven, binnen de Europese politiek maar ook naar het publiek. Daarnaast wil hij zich hard maken voor naleving van de regelgeving in de branche.

Ook in Nederland heeft Van der Velden plannen: ’In ons land en dan vooral in de regio Zuidoost-Brabant spelen innovatie en technologie een hoofdrol. Bovendien heeft Vanderlande in eigen land een dominante positie in de bedrijfstak. Een grotere bekendheid moet ervoor zorgen dat meer potentiële werknemers ons zien als aantrekkelijke branche en werkgevers en dat zij daardoor de weg naar ons steeds beter vinden.‘

Over de regelgeving zegt Van der Velden het volgende: ’Bedrijven van buiten Europa moeten aan dezelfde regels voldoen als wij. Hierop wordt echter nauwelijks controle uitgeoefend, terwijl niet alle machines de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen hebben. Dat zorgt voor kostenongelijkheid en daarmee dus ook voor concurrentieongelijkheid.‘ Om die ongelijkheid recht te trekken, praat Van der Velden vanuit zijn nieuwe functie bij de FEM ook met branchegenoten buiten Europa. ’We streven naar een wereldwijde alliantie. Dat lukt alleen als je met elkaar praat en afspraken maakt die voor iedereen helder zijn. Toezicht en controle, dat is het probleem en dat wordt nu erkend. Van daaruit kunnen we verder.‘