Vademecum hydrauliek krijgt update

Alexander Pil
15 januari 2014

De Vereniging Platform Hydrauliek heeft de geheel vernieuwde vierde druk van haar Hydrauliek Vademecum gepresenteerd. VPH heeft als doel kennis met betrekking tot het vakgebied hydrauliek te verzamelen en door te geven. Hier maakt het vademecum een belangrijk onderdeel van uit. Het naslagwerk is bedoeld voor allen die in de praktijk met hydraulische aandrijfsystemen te maken krijgen. De opzet is zodanig dat de lezer in staat zal zijn om vanaf de ontwerp- en specificatiefase tot en met de operationele fase systemen te kunnen begrijpen en om als klankbord met specialisten te kunnen spreken. De vierde druk kent een groot aantal wijzigingen ten opzichte van de derde druk zoals toevoeging van een groot aantal hoofdstukken over conditionering van olie, accumulatoren, wet- en regelgeving, systeemtechniek en normen.