UT versterkt samenwerking in robots voor havens

Alexander Pil
2 november 2017

Itanks, een kennis- en innovatieplatform voor havengerelateerde industrie, heeft de reeds bestaande samenwerking met de Universiteit Twente geformaliseerd via een samenwerkingsovereenkomst met het Leo Center for Service Robotics. Dinsdag bracht Itanks een werkbezoek aan de UT dat in het teken stond van de laatste ontwikkelingen op het gebied van inspectie- en onderhoudsrobotica.

Leo en de UT werken onder meer al aan Roboship, een intelligent multi-sensor robotsysteem voor de inspectie en het onderhoud van waterballasttanks in schepen.

Itanks en de leden die bij dit platform zijn aangesloten, lopen voorop op hun vakgebied. In Twente lopen wij, dankzij vele succesvolle projecten, voorop op het gebied van robotonderzoek op het gebied van inspectie en onderhoud’, aldus UT-professor Stefano Stramigioli. ‘Deze samenwerking biedt beide partijen unieke mogelijkheden. Zoals wijlen Steve Jobs zei: ‘De mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, zijn degenen die dat uiteindelijk doen.’ Ik denk dat Itanks en Leo op ons vlak gek genoeg zijn.’

Dankzij de samenwerking kan Itanks kennis, innovaties en hoogwaardige technologische oplossingen op het gebied van onderhouds- en inspectierobotica via Leo uitwisselen met zijn leden. Leo wordt het aanspreekpunt waar Itanks problemen en vragen kan voorleggen, en zal de juiste stakeholders zoeken om de problemen langs wetenschappelijke of technologische weg op te lossen.