UT ontwikkelt robotarm voor Duchenne-patiënten

Pieter Edelman
25 januari 2016

Binnen het A-Gear-project hebben onderzoekers van UT-instituut Mira samen met collega’s van de TU Delft, het Radboudumc en het VUMC een robotarm ontwikkeld om Duchenne-spierdystrofiepatiënten te ondersteunen bij dagelijkse activiteiten. Duchenne is een erfelijke aandoening die zich uit bij mannen, waarbij hun spieren gedurende hun leven steeds zwakker worden.

Er bestaan hulpmiddelen, maar het A-Gear-project wilde een een stap verder gaan. Het project werd vier jaar geleden geïnitieerd door de Stichting Flextension, dat weer onderdeel uit maakt van het Duchenne Parent Project. De hulpmiddelen die nu op de markt zijn, compenseren niet voor het gehele functieverlies en zijn daarnaast vaak erg stigmatiserend.

Het voorlopige resultaat is een prototype voor een onopvallend, lichaamsgebonden hulpmiddel dat onder de kleding gedragen kan worden en het onafhankelijke functioneren van de arm ondersteunt tijdens belangrijke dagelijkse activiteiten. De onderzoekers bouwden twee verschillende versies: een passieve variant en een versie die wordt aangestuurd door motoren. De gebruiker bedient de actieve armondersteuner via emg-signalen of minimale spierkracht vanuit de arm, waardoor er een zo intuïtief en natuurlijk mogelijke beweging ontstaat.

Voor het ontwikkelen van de ondersteuners onderzochten de wetenschappers de armfunctie in Duchenne-patiënten van verschillende leeftijden, en toetsten het ontwerp in de praktijk. De volgende stap is nu om te kijken hoe het prototype verder ontwikkeld kan worden tot een product. De onderzoekers waarschuwen dat hiervoor nog wel veel moet gebeuren.