UT-onderzoeker ontwikkelt robotnaald voor hersenchirurgie

Nieke Roos
3 december 2015

Sarthak Misra van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Universiteit Twente stort zich de komende vier jaar op de ontwikkeling van flexibele naalden voor robotgestuurde neurochirurgie. Hij ontvangt hiervoor een subsidie van 713 duizend euro. Zijn onderzoek maakt deel uit van het Europese Eden2020-project, dat in totaal 8,4 miljoen euro toegewezen heeft gekregen. Penvoerder is het Imperial College in Londen; tot de andere partners behoren Renishaw en de TU München.

Een minimaal-invasieve neurochirurgische ingreep, bijvoorbeeld een naald inbrengen in de hersenen om een biopsie te nemen, moet zeer nauwkeurig gebeuren. Met behulp van mri is de locatie van een tumor of ander letsel exact te bepalen, maar een kleine beweging van het hoofd kan ertoe leiden dat de naald doel mist. Ook is het niet mogelijk om precies te weten waar het instrument is tijdens de ingreep.

De naald die Misra voor ogen heeft, is robotgestuurd en voorzien van sensoren. In combinatie met echoscopie is de locatie van het instrument tijdens de ingreep op de micrometer nauwkeurig weer te geven. Bovendien kan de chirurg op de computer de route in 3d bepalen. De dunne naald is flexibeler dan bestaande alternatieven en kan daardoor beter door weefsel manoeuvreren en gevoelig weefsel vermijden. In het lichaam kan hij een afstand van ongeveer vijftien centimeter afleggen.

Misra doet al geruime tijd vergelijkbaar onderzoek. Zo ontwikkelt hij aan het onderzoeksinstituut Mira van de UT een robotgestuurd systeem dat met behulp van flexibele naalden magnetische deeltjes in het menselijk lichaam kan injecteren, waarmee medicatie zeer nauwkeurig toe te dienen is. Sinds 2014 is Misra ook verbonden aan het UMCG, waar hij onder meer samenwerkt met de afdeling neurochirurgie en de afdeling radiotherapie om de kennis en ervaring uit de klinische praktijk te gebruiken bij zijn onderzoek.