UT leidt Europees project schonere vliegtuigmotoren

Alexander Pil
26 juni 2017

De nieuwste generatie vliegtuigmotoren is schoner en zuiniger. Er is wel een keerzijde: trillingen beïnvloeden de werking en levensduur. Jim Kok van de Universiteit Twente leidt een Europees project dat machine learning inzet om dit beter onder de knie te krijgen.

De luchtvaart werkt hard aan schonere en zuiniger motoren. Bij de voorziene groei van het luchtverkeer in de komende decennia heeft Europa strenge eisen gesteld aan de uitstoot in haar Flight Path 2050-doelen. Een lagere uitstoot is onder meer te bereiken door de verbranders in de motoren onder zeer hoge druk te laten werken, en lean: met een overmaat aan lucht ten opzichte van brandstof. Dit werkt goed, maar thermoakoestiek kan problemen geven: trillingen die funest zijn voor de levensduur en betrouwbaarheid van de motor. Naar dit fenomeen is veel onderzoek gedaan, maar het blijkt nog steeds lastig te voorkomen.

Universiteit Twente werkt onder meer samen met de Franse vliegtuigmotorbouwer Safran.

In het project Magister (machine learning for advanced gas turbine injection systems to enhance combustor performance) gaan verschillende universiteiten daarom samenwerken met de belangrijkste fabrikanten van vliegtuigmotoren, zoals Rolls Royce, Safran en General Electric. De trekker is Jim Kok, specialist turbulent combustion in gasturbines aan de UT-faculteit Engineering Technology.

De nieuwe benadering die de partners kiezen, is de inzet van machine learning. Dit biedt nieuwe kansen om de grote hoeveelheid data en kennis die al beschikbaar is, in te zetten voor een beter ontwerp. Kok: ‘De modellen die we hebben, zijn redelijk succesvol op laboratoriumschaal, maar in een vliegtuigmotor heb je nog veel meer parameters en ook nog eens wisselende omstandigheden. Machine learning kan nu de stap zetten van het lab naar een volledig operationele vliegtuigmotor. Motoren verzamelen nu al een terabyte aan data per etmaal. We verwachten betere modellen te krijgen doordat zij ‘leren’ van al deze data.’