UT is de meest ondernemende universiteit

Jessica Vermeer
16 december 2019

Voor de vierde keer op rij is Universiteit Twente uitgeroepen tot de meest ondernemende universiteit van Nederland. De prijs, die om de twee jaar wordt uitgereikt, is een initiatief van het onderzoeksbureau Science Works. Om zijnselectie te maken, vergelijkt de organisatie alle dertien Nederlandse universiteiten op criteria zoals het aantal spin-offs, het aantal geregistreerde patenten en de beschikbaarheid van financiering om de meest ondernemende, meest coöperatieve, meest communicatieve en meest maatschappelijk betrokken universiteiten te bepalen.

Foto: Universiteit Twente

Om de focus op valorisatie te behouden, werkt UT samen met publieke partners (Saxion, provincie Overijssel, regio Twente en stad Enschede), die zich hebben aangesloten bij hun ondernemersactiviteiten binnen Novel-T. Novel-T verbindt ondernemers, onderzoekers en studenten om zo economisch levensvatbare bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen vanuit veelbelovende innovatieve ideeën. In de loop der jaren heeft dit geleid tot een groot aantal succesvolle, innovatieve spin-offs en startups.