Universiteit Maastricht start bachelor circulaire engineering

Alexander Pil
20 januari 2021

De Faculty of Science & Engineering (FSE) van de Universiteit Maastricht start in september 2021 met een nieuwe bacheloropleiding ‘Circular Engineering’. Deze opleiding zorgt voor een nieuw soort ingenieur die niet geschoold is in één vakgebied, maar over diverse disciplines heen kan kijken, rekening houdt met de footprint van materialen en naast technologie ook gevoel voor maatschappelijke verhoudingen heeft, aldus de Limburgse universiteit. De opleiding is in december 2020 door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd.

Beeld: Maastricht Universiteit

De bachelor Circular Engineering gaat studenten opleiden tot de ingenieur van de toekomst: de circulaire ingenieur. Deze ingenieurs gaan een sleutelrol spelen in de overgang naar de circulaire economie, stelt de universiteit. Ze hebben de kennis en vaardigheden om producten, processen en diensten te ontwerpen, ontwikkelen en optimaliseren om de circulariteit voor een duurzame samenleving en industrie te bevorderen. Dit type engineer denkt multidisciplinair en is in staat om de kloof tussen verschillende disciplines te overbruggen. Omdat het beroep snel veranderd is het bovendien noodzakelijk adaptief te zijn en snel te kunnen schakelen.

‘We zijn de eerste universiteit die een echte engineeringbachelor aanbiedt’, zegt Gerard van Rooij, FSE-hoogleraar Plasmachemie aan de Universiteit Maastricht. ‘De bachelor sluit naadloos aan op de ambitie van de faculteit om engineering in te zetten om circulariteit en duurzaamheid te bevorderen. Een brede bachelor die studenten leert om naast technische oplossingen, vanuit maatschappelijk perspectief en probleemoplossend te werken. Circulariteit is een modewoord, wat ons betreft het is nu tijd om een stap verder te gaan en de daad bij het woord te voegen. Het is goed om te zien dat de NVAO deze aanpak om circulariteit als curriculum, niet louter als vak in te bouwen in ons opleidingsprogramma waardeert.’

De bètawetenschappen spelen een steeds prominentere rol binnen de UM. Binnen FSE zijn de afgelopen jaren diverse nieuwe onderwijsprogramma’s gestart en nieuwe instituten opgericht waarbij nadrukkelijk de verbinding met het bedrijfsleven wordt gezocht. Met name Brightsite, het kenniscentrum voor de transitie in de chemische industrie, zet zich in voor een duurzame en concurrerende chemische industrie op de Chemelot-site. Naast het ontwikkelen van innovatieve technologieën en het stimuleren van de commerciële toepassing ervan richt het kenniscentrum zich op onderwijs. Binnen Brightsite’s programmalijn ‘Onderwijs en menselijk kapitaal’ ontwikkelt Maastricht University nieuwe onderwijsprogramma’s rondom ‘circular engineering’ en ‘sustainable manufacturing’. De bachelor Circular Engineering is de eerste die van start gaat.