Twentse trio werkt samen aan Smart Industry-platform

Alexander Pil
17 mei 2016

De Twentse bedrijven IMS, Viro en Focal ontwikkelen in het Slim2-project nieuwe productiemiddelen voor Smart Industry. Bedrijven moeten tegenwoordig flexibel kunnen reageren op de snel wisselende vraag naar nieuwe producten. Hiervoor hebben ze flexibele machines nodig waarmee ze die producten in elkaar kunnen zetten, software om het hele productieproces te besturen en visionsystemen waarmee ze de kwaliteit bewaken. Slim2 moet resulteren in een nieuw flexibel productieplatform (IMS) met innovatieve systemen voor integrale procesbesturing (Viro) en geautomatiseerde visuele kwaliteitscontrole (Focal).

Het innovatieproject Slim2 loopt tot eind 2017 en moet de projectpartners de middelen in handen geven om beter hun klanten te kunnen bedienen: een generieke, breed toepasbare architectuur en een modulaire toolkit met flexibel inzetbare machineonderdelen, softwareblokken of visioncomponenten. IMS-directeur Ton Pothoven: ‘Er is vraag naar flexibele, schaalbare productieplatformen, vooral van bedrijven die productie in Europa dichtbij hun innovatiecentra willen houden. Die bedrijven willen het risico vermijden van een grote investering in een dedicated machine voor een product waarvan de levenscyclus nog onvoorspelbaar is. Daarom ontwikkelen wij nu een platform dat flexibel en herconfigureerbaar is, zoals bestaande machines, maar ook meer schaalbaar en programmeerbaar. De investering groeit dus mee met het niveau van automatisering.’

Jacob Vlasma, vestigingsleider van Viro in Hengelo, vult aan: ‘De systeemarchitectuur wordt in de basis zo opgezet dat met relatief weinig inspanning aanpassingen voor specifieke automatiseringsoplossingen zijn te realiseren. We gaan die inzetten om kosteneffectief, met korte doorlooptijd en gegarandeerde kwaliteit projecten voor klanten uit te voeren. Met de toolkit die we ontwikkelen, realiseren we Smart Industry-toepassingen met een inspanning die 10 tot 30 procent lager ligt dan zonder de toolkit.’

Focal gaat een smart vision-concept ontwerpen dat een visionarchitectuur en basiselementen voor een toolkit omvat. Focal-directeur Gerard van den Eijkel: ‘Ons uitgangspunt is om van specifieke programmatuur naar configureerbare modules te komen. Daarmee kunnen we sneller, beter en goedkoper nieuwe slimme visiontoepassingen realiseren. Naar verwachting levert ons dat een besparing op van 50 procent in de ontwikkeltijd voor klantspecifieke applicaties.’