Tweede Europese fotonica-pilotlijn van start

Paul van Gerven
30 januari 2019

Vorige week is bij de TU Eindhoven de Inpulse-pilotlijn voor fotonische geïntegreerde schakelingen gestart. Samen met de twee maanden geleden geopende OIP4NWE-lijn moet Inpulse de drempel verlagen om een lichtchipproduct te ontwikkelen. Bij Inpulse ligt de nadruk op de ontwerpcycli en -tools, waar OIP4NWE is gericht op ontwikkeling van een volgende generatie productietools.

De zestien Europese projectpartners van Inpulse gaan ontwerphulpmiddelen ontwikkelen die automatisch de link vormen met het productieproces en de verpakking. Startups en mkb’ers kunnen dan zonder specifieke kennis van de fab of het productieproces hun concept uitwerken tot prototype, en uiteindelijk in pilotproductie nemen. Door de scheiding van ontwerp- en fabricagekennis kunnen bedrijven de enorme investering in fabricagetechnologie vermijden.

Foto: Florian Lemaitre

De eerste fase van Inpulse is gericht op het robuuster maken van de technologie en het creëren van bedrijfsprocessen voor versnelde ontwikkeling. In de tweede fase van het project worden zo’n dertig nieuwe producten ontwikkeld om de werking van de pilotlijn te demonstreren. Voor deze fase zoekt het projectconsortium naar bedrijven en ontwerpers die hun ideeën en ontwerpen willen realiseren.

De Europese Commissie steunt het initiatief met veertien miljoen euro. De TU Eindhoven treedt op als projectleider.