Tweede AI-master TUE speelt in op behoefte aan AI-ingenieurs

Alexander Pil
9 maart 2022

Vanaf dit najaar biedt de TU Eindhoven een nieuwe masteropleiding aan die speciaal gericht is op iedereen die zich wil verdiepen in nieuwe systemen op het snijvlak van artificial intelligence en advanced engineering. Accreditatie van het programma is onlangs goedgekeurd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Het nieuwe programma is de tweede volwaardige AI-master aan de TUE en past in de Eindhovense ambitie om de AI-engineer van morgen op te leiden.

Tweede AI-master TUE is gericht op snijvlak AI en engineering.

De master Artificial Intelligence and Engineering Systems (AI&ES) is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in het bestuderen en onderzoeken van AI-methoden en -techniek, met als doel nieuwe producten te ontwikkelen in een breed scala aan toepassingen, van robotica, slimme steden en gezondheid tot mobiliteit en energie.

Marion Matters, vice-decaan van de faculteit Electrical Engineering en een van de mensen achter de nieuwe master: ‘De toepassing van AI in de huidige technische systemen is geen peulenschil. Het vereist een relevante disciplinaire basis, in combinatie met vaardigheid in zowel AI als systeemengineering.’

Carlo van de Weijer, hoofd van het TUE-instituut Eaisi, is het daarmee eens. ‘De toepassing van AI in systeemengineering neemt snel in belang toe. We verwachten een tweede golf van AI-toepassingen in het industriële domein. Hightechbedrijven als Philips, NXP en ASML hebben ons duidelijk gemaakt dat zij binnen afzienbare tijd een groot aantal afgestudeerden met dit profiel nodig zullen hebben.’

Het tweejarige programma is sterk interdisciplinair; het bestrijkt zeven faculteiten, die elk hun eigen expertise op het gebied van AI en systeemengineering inbrengen. ‘De toenemende complexiteit en onderlinge verwevenheid van onze technische systemen betekent dat er steeds meer behoefte is om kennis uit meerdere en uiteenlopende domeinen te combineren en te bundelen. De ingenieur van morgen heeft een interdisciplinaire achtergrond nodig, vooral op het gebied van AI’, aldus Matters.

Vorig jaar lanceerde de TUE-faculteit Mathematics and Computer Science de Data Science en AI-master. In dit programma staat studie van en onderzoek naar geavanceerde data-analysetechnieken en AI-methoden en -technieken centraal. De master blijkt een doorslaand succes, met meer dan honderdvijftig deelnemende studenten in het eerste jaar.