TUE-studenten hoeven hun intellectuele eigendom niet meer af te staan

Jessica Vermeer
15 juni 2020

De Technische Universiteit Eindhoven past haar beleid voor intellectueel eigendom van studenten aan, meldt de universiteitsnieuwssite Cursor. Vorige week heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin staat dat toelating tot een onderwijsprogramma niet mag afhangen van het al dan niet afstaan van het intellectuele eigendom. Op dit moment moeten alle TUE-studenten hun aanspraak op ideeën en uitvindingen opgeven wanneer ze zich inschrijven. Die verplichting zal verdwijnen.

Foto: Bart van Overbeeke

Het debat waar de motie uit voortvloeit, begon in januari. Verschillende studenten raakten verwikkeld in een conflict over intellectueel eigendom met hun universiteit. De TUE was de enige universiteit in Nederland die studenten verplichtte hun ip op te geven bij de registratie. Het Nederlandse parlement eist nu dat de richtlijnen per september 2020 worden aangepast. Ook wordt aan alle universiteiten gevraagd om te bespreken hoe studenten onafhankelijk juridisch advies kunnen krijgen.

Woordvoerder Ivo Jongsma zegt dat de nieuwe TUE-richtlijnen in september klaar zullen zijn. Hij verwacht dat deze regels van toepassing zijn op inschrijvingen voor het academisch jaar 2021-2022. De universiteit zal nagaan of het mogelijk is de maatregel met terugwerkende kracht toe te passen voor 2020-2021.