TUE start lab voor ai-gestuurde productie en onderhoud

Jessica Vermeer
3 juli 2020

De Technische Universiteit Eindhoven heeft een nieuw Icai-lab opgezet in samenwerking met een aantal industriële partners. Het eerste Icai-lab in Eindhoven ‘AI-enabled Manufacturing and Maintenance’ (Aimm) is een samenwerking met industriële partners KMWE, Lely, Marel en Nexperia en staat onder academisch toezicht van Ivo Adan en Geert-Jan van Houtum. Aimm moet de besluitvorming in productie en onderhoud met behulp van kunstmatige intelligentie verbeteren.

Foto: Eaisi

De TUE richtte vorig jaar het ai-instituut Eaisi op. De universiteit ziet een groeiende trend waarin ai wordt gebruikt om zeer geavanceerdere taken uit te voeren. De oprichting van het Eaisi Aimm-lab is volgens de TUE een voor de hand liggende evolutie van het programma.

In het kader van het initiatief worden zeven promovendi-onderzoeksposities gecreëerd bij de businesspartners en TUE. De onderzoeksgebieden zullen direct raakvlakken hebben met onderwerpen als autonome agents & robotica, computervision, besluitvorming, het ophalen van informatie, kennisrepresentatie en -analyse, natural language processing en machine learning.

De universiteit verwacht dat het onderzoekslab Eaisi Aimm een goed startpunt wordt voor nieuwe initiatieven, zoals de ontwikkeling van online trainingen en het plaatsen van master- en laatstejaars bachelorstudenten in projecten met bedrijven. Het lab zal bedrijven ook een betere toegang bieden tot expertise in potentiële toepassingen van kunstmatige intelligentie zoals verbeterde planning, het opsporen van afwijkingen in de productie, het voorspellen van kwaliteitsvraagstukken en het mogelijk maken van een snelle analyse van de onderliggende oorzaken.