TUE = Mechatronica 2.0 + Industrie 4.0

Alexander Pil
23 april 2014

De Technische Universiteit Eindhoven bundelt zijn mechatronicaonderzoek in een nieuw centrum. Het High Tech Systems Center moet het epicentrum worden van het mechatronica-ecosysteem in Nederland. De oprichters hebben de ambitie om binnen vier jaar tweehonderd promovendi aan de slag te hebben.

‘We zien steeds vaker dat alleen mechatronica het probleem niet meer kan oplossen’, zegt TUE-hoogleraar Maarten Steinbuch. ‘Tegenwoordig ben je nergens meer zonder software en systeemdenken. Er is natuurlijk genoeg te winnen in de mechatronica maar als je niets doet aan de software en de systeemarchitectuur, wordt de complexiteit uiteindelijk onbeheersbaar. De industrie heeft daar echt ondersteuning voor nodig vanuit de universiteit. Ook krijgen de mechatronische vraagstukken steeds meer een natuurkundig karakter. Thermische en akoestische aspecten of stromingen spelen veel vaker een rol.’

Het High Tech Systems Center moet een one stop shop worden waar het bedrijfsleven terecht kan met zijn mechatronicaproblemen. Foto: Leo Ploeg

Mechatronica 2.0 noemt Steinbuch het. Hij constateert dat de industrie grote behoefte heeft aan meer fundamentele kennis op de grensvlakken van die vakgebieden. Dat onderzoek gebeurt nu wel op de Technische Universiteit Eindhoven maar is behoorlijk versplinterd. Bedrijven met een fundamentele vraag moeten bij verschillende hoogleraren gaan shoppen voor een antwoord. Dat kan en moet beter, realiseert de Eindhovense universiteit zich.

De TU Eindhoven bundelt daarom zijn mechatronica 2.0-onderzoek in het nieuwe High Tech Systems Center (HTSC). Steinbuch: ‘We willen een one stop shop creëren waar het bedrijfsleven terecht kan met zijn problemen. We zouden het geweten moeten zijn voor de industrie wat betreft mechatronica 2.0 voor de lange termijn. Aan de fundamentele kant de weg effenen zodat bedrijven over vijf tot tien jaar werk kunnen doen met kennis en mensen die wij hebben opgevoed.’

Het High Tech Systems Center sluit ook aan bij Industrie 4.0, of Smart Industry zoals de ontwikkeling heet sinds de Nederlandse industrie er op de Hannover Messe een rapport over publiceerde. ‘Dat is de vertaling van het internet der dingen naar productie. De link naar ons centrum is de kreet cyber-physical systems. Dat gaat over producten en systemen die via een netwerk aan elkaar zijn gekoppeld. We doen daar nu al onderzoek aan. Het HTSC is Mechatronica 2.0 + Industrie 4.0’, vat Steinbuch samen.

Op dit moment doen er al zo’n honderd TUE-promovendi op de klassieke manier onderzoek voor de mechatronica-industrie. Het onderzoekscentrum heeft de ambitie om tweehonderd promotieplekken te beslaan. De universiteit gaat de komende jaren daarom ongeveer honderd promovendi aantrekken maar ook de bestaande plekken moeten op termijn overstappen op de nieuwe aanpak. Het centrum hoopt nog dit jaar veertig promotieplaatsen te creëren.

Het HTSC verdeelt het onderzoek over vier thema’s: hardware- en systeemontwerp, modelgebaseerd design, geavanceerde precisietechnologie en motion control, en verstoringen en omgevingsvariaties. In alle gevallen gaat het om de combinatie van engineering (mechanisch en elektronisch), wiskunde, informatica en toegepaste fysica. De onderzoeksgroepen van Elena Lomonova (elektrotechniek), Paul van den Hof (elektrotechniek), Henk Nijmeijer (WTB), Maarten Steinbuch (WTB), Mark van der Brand (informatica) en Herman Clercx (natuurkunde) zullen de kern vormen. ‘Aan deze klassieke disciplines willen we het systeemdenken toevoegen’, aldus Steinbuch. ‘De industrie roept al jaren om systeemarchitecten. De universiteit heeft daar altijd op geantwoord dat ze dat maar in de praktijk moeten leren omdat wij dat niet kunnen. Maar het onderzoek dat we doen, vergt ook een systeemaanpak. Daarom wordt dat het overkoepelend thema van het centrum. We weten dat we op de universiteit niet zo goed zijn in systeemintegratie. Daarvoor hebben we mensen uit de industrie nodig.’

Steinbuch benadrukt dat het instituut geen nieuwe opleiding gaat starten op bachelor- of masterniveau. ‘We hebben al prima studies. Wel moet er een nieuwe PDEng-opleiding komen, een postmasteropleiding voor hightech systeemontwerpers waar systeemarchitectuur centraal staat. Drie jaar geleden zijn we daarmee begonnen in automotive en de industrie is daar zeer enthousiast over.’ Dat zelfde enthousiasme merkte Steinbuch toen hij op de Hannover Messe een aantal mensen vertelde over de plannen. ‘Bedrijven zijn zó blij; hier zaten ze echt op te wachten.’

Tijdens High-Tech Systems 2014 geeft Maarten Steinbuch een pitch over de plannen van de TU Eindhoven. In Mechatronica&Machinebouw 4 (23 mei) leest u meer over het High Tech Systems Center.