TU Eindhoven schaft numerus fixus werktuigbouwkunde af

Jessica Vermeer
19 september 2019

De Technische Universiteit Eindhoven heft de studentenstop op voor de opleidingen biomedisch technologie, technische bedrijfskunde en werktuigbouwkunde. Voor de drie andere opleidingen met een numerus fixus – bouwkunde, technische informatica en industrieel ontwerp – worden de maximale aantallen verhoogd. Hoeveel precies wordt in december besloten. De aanpassing zal ingaan vanaf academisch jaar 2020-2021.

Foto: TU Eindhoven

De instroom van studenten is de afgelopen zeven jaar meer dan verdubbeld. De financiering vanuit de overheid bleef echter gelijk waardoor de universiteit niet kon investeren in het benodigde personeel en faciliteiten en het een numerus fixus moest invoeren voor zes studies. ‘De kwaliteit van onderwijs kwam in gevaar’, aldus TUE-rector Frank Baaijens.

Nu kan de TUE de extra studenten wel accepteren omdat de universiteit meer geld gaat krijgen van het Rijk, zoals vermeld in de rijksbegroting. De vraag naar ingenieurs is onverminderd hoog, vooral in de Brainport-regio. ‘We zijn blij dat we nu meer studenten kunnen toelaten’, aldus Baaijens.