TUE neemt tijdelijk alleen vrouwelijke wetenschappers aan

Paul van Gerven
18 juni 2019

Bij haar zoektocht de komende jaren om ongeveer honderdvijftig nieuwe wetenschappelijke functies te vervullen, zal de TU Eindhoven bij voorkeur vrouwen aannemen. Pas als een vacature na zes maanden zoeken niet door een vrouw kan worden ingevuld, worden mannelijke kandidaten overwogen. Deze regel geldt vanaf 1 juli voor anderhalf jaar. Daarna past de universiteit het percentage ‘vacatures voor vrouwen’ naar verwachting aan tot minder dan 100 procent. Met de maatregel wil de TU Eindhoven dat tenminste de helft van alle nieuw aangestelde assistent-hoogleraren vrouw is. Het minimum voor universitair hoofddocenten en hoogleraren is 35 procent.

In het kader van dit schema ontvangen vrouwelijke nieuwkomers een extra bonus: voor elke nieuwe Fellow in dit programma zal het TUE-bestuur 100 duizend .000 euro beschikbaar stellen voor hun onderzoek. Ze krijgen ook een speciaal mentorprogramma aangeboden.

‘Het is al lang bekend dat een divers personeelsbestand beter presteert. Het leidt tot betere strategieën, creatievere ideeën en snellere innovatie. Daarom hebben we jarenlang maatregelen genomen om het lage percentage vrouwen onder ons wetenschappelijk personeel te vergroten, maar we vorderden te langzaam. We zijn ons ervan bewust dat we lijden aan een impliciet gendervooroordeel. We zetten nu in één klap een grote stap vooruit’, legt TUE Rector Frank Baaijens uit.