TU Delft voorziet windmolenbladen van intelligentie

Alexander Pil
11 januari 2012

Windmolens hebben te kampen met veel wisselingen in de windrichting. Als deze vermoeiingsbelasting zou kunnen worden verlaagd, bijvoorbeeld door het toepassen van wieken met vliegtuigvleugelachtige kleppen, dan komt dit ten goede aan de hele windmolen. Bij de TU Delft is vorige maand een STW-project gestart dat windmolens effectiever en robuuster gaat maken door ze uit te rusten met slimme rotorbladen. Het project onder leiding van professor Gijs van Kuik heeft als doel om de vermoeiingsbelasting voor de rotor met 30 procent te verminderen. Daardoor kan de windmolen robuuster en de rotor groter worden, wat naar verwachting 6 tot 8 procent meer energie oplevert.

Het project heeft drie speerpunten. Eerst gaan de onderzoekers een nieuwe methode ontwikkelen om tijdens de fabricage de kleppen te integreren in de windturbinebladen. Ten tweede gaan ze een ontwerpmethode ontwikkelen die kan omgaan met alle onnauwkeurigheden en onbekende factoren van fabricage en van modellering van de turbines. Het derde speerpunt is de ontwikkeling van een simulatieomgeving die de interactie tussen de aerodynamica, constructie en regelaar realistisch simuleert. De resultaten zullen worden getest in een windtunnel.