TU Delft overweegt numerus fixus voor werktuigbouw

Alexander Pil
30 juni 2011

De faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3ME) van de TU Delft denkt serieus over selectie aan de poort voor werktuigbouwkunde. De numerus fixus heeft niets te maken met een te groot aantal aanmeldingen, maar wordt overwogen vanwege de kwaliteit van de studenten. De afgelopen jaren is de uitval in het eerste jaar erg hoog. Vorig collegejaar kreeg een derde van de eerstejaars een negatief bindend studieadvies. Bovendien stopte ongeveer tien procent voortijdig.

Met de numerus fixus wil de universiteit ’grip krijgen op de kwaliteit van studenten‘, aldus onderwijsdirecteur Peter Wieringa in TU Delta. ’We weten dat scholieren die op het vwo gemiddeld meer dan een 7,5 halen een goede kans van slagen hebben. Als het aan mij ligt, gaan we selecteren aan de poort.‘

Heel hoog zal de drempel voorlopig nog niet zijn. In TU Delta zegt Wieringa te mikken op 550 tot zeshonderd eerstejaars voor werktuigbouwkunde en maritieme techniek samen. Het aantal vooraanmeldingen lag vorige week echter nog op 474.

De invoering van een numerus fixus sluit wel goed aan bij plannen van universiteitskoepel VSNU. In een brief aan staatssecretaris Halbe Zijlstra pleit VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda voor een cultuuromslag. ’De centrale boodschap is dat de universiteiten meer maatwerk willen bieden en de lat hoger leggen. Onderwijs dat zich richt op de middelmaat is verleden tijd‘, aldus Noorda. ’Vrijblijvend studeergedrag wordt teruggedrongen.‘ Een einde aan de zesjescultuur dus. De VSNU stelt voor om deelname aan colleges en tentamens verplicht te maken en het aantal herkansingen terug te brengen. Ook moeten ’de hoogte van het vwo-eindexamen en de studiemotivatie doorslaggevende factoren zijn‘.