TU Delft in Europees consortium rond online mechatronicatrainingen

Alexander Pil
15 mei 2012

Het E-Pragmatic-netwerk heeft een serie internettrainingen ontwikkeld over mechatronica, engineering en alternatieve technologieën. Op dit moment gaat het om zo‘n veertig cursussen over onder meer PLC-controllers, servomotoren, energiezuinige toepassingen en hybride voertuigen. E-Pragmatic is een Europese samenwerking van onderwijsinstellingen en bedrijven. Onder meer de TU Delft, Simulation Research en Exendis zijn aangesloten.

E-Pragmatic heeft een brede doelgroep in gedachte voor zijn online opleidingen. ’Het is moeilijk om professionals te vinden die op alle terreinen van de mechatronica zijn geschoold‘, onderbouwt het netwerk zijn initiatief. ’Vandaar dat werkgevers hun vacatures vaak laten vervullen door iemand met een opleiding in slechts een van de vakgebieden. Deze werknemers stuiten op een gegeven moment op een kennisachterstand. Dan is er de grote groep van oudere werknemers. Door de snelle technische ontwikkelingen is hun vooropleiding verouderd. Ook zij hebben aanvullende scholing nodig.‘

Belangrijkste doel van E-Pragmatic is de modernisering van de beroepsopleidingen in techniek en mechatronica. Dat wil het netwerk bereiken door bestaande opleidingen te verbeteren en een nieuwe aanpak te ontwikkelen in de vorm van internettrainingen. Deze zijn altijd beschikbaar en werknemers kunnen ze makkelijker inpassen in hun rooster. Bijkomend voordeel is dat deelnemers op afstand gebruik kunnen maken van online laboratoria. Zo loopt er een pilottraining waarin Delftse studenten online experimenten doen met een servo-aandrijving van de universiteit van Maribor in Slovenië. Omgekeerd doen studenten uit Maribor onderzoek naar zonne-energie via het lab in Delft.