Tu-budgetten omhoog, maar met hoeveel?

Paul van Gerven
4 juli 2019

De technische universiteiten zullen hun budgetten zien stijgen, maar hoeveel blijft onduidelijk, ook na een parlementaire behandeling deze week. Volgens berekeningen van universiteitsvereniging VSNU ontvangt TU Delft in 2023 nog eens 28,2 miljoen euro per jaar, TU Eindhoven 13,4 miljoen en Universiteit Twente 6,1 miljoen, terwijl alle andere universiteiten te maken krijgen met bezuinigingen.

Het ministerie van Onderwijs bestrijdt deze cijfers met het argument dat VSNU geen rekening heeft gehouden met verschillende aanvullende beleidswijzigingen. VSNU stelt echter dat het ministerie helemaal geen administratieve maatregelen heeft genomen die van invloed zijn op de universitaire begrotingen.

Door de steun van coalitiepartijen lijkt het er niet op dat staatssecretaris Ingrid van Engelshoven af ​​zal zien van de uitvoering van haar plannen. Ze beloofde de budgettaire effecten op institutioneel niveau te evalueren en indien nodig maatregelen te treffen.

Verschillende universiteiten zijn niet tevreden en bieden weerstand. De Vrije Universiteit weigert onder meer om budgetten van alfa- en gamma- naar bèta-disciplines te schuiven, zoals Van Engelshovens wil. Pressiegroep WO in Actie heeft een protestmars aangekondigd tijdens de opening van het volgende academische jaar. Meer dan driehonderd bètawetenschappers hebben [een petitie getekend] (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3I8gREjreCjZQPLZsl_5kR8rt8D3YNF5ZIeV6eQYJlc5fjA/viewform) die de bezuinigingen op andere disciplines aan de kaak stelt en pleit voor budgetverhogingen voor alle wetenschappen.