‘Topsectoren moeten beter samenwerken met beroepsonderwijs’

Paul van Gerven
18 juni 2013

Willen de topsectoren hun innovatiekracht verbeteren, dan moeten bedrijven beter samenwerken met onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs. Dat schrijft de commissie ’Publieke-private samenwerking in het beroepsonderwijs‘ in haar advies aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De bewindsvrouw had deze commissie onder leiding van Siemens Nederland-CEO Ab van der Touw begin dit jaar gevraagd in kaart te brengen wat er nodig is om publiek-private samenwerking via Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap tot een succes te maken. De komende jaren investeert de overheid 225 miljoen euro in deze centra.

De commissie Van der Touw constateert dat onderwijsinstellingen soms angstig zijn nieuwe wegen in te slaan uit angst voor wet- en regelgeving, terwijl bedrijven vaak terughoudend zijn om concrete afspraken te maken. Een forum met alle partijen, inclusief onder meer ministeries en onderwijsinspectie, zou deze koudwatervrees moeten wegnemen. De overheid dient bovendien een aantal wettelijke obstakels weg te nemen.

Om de samenwerking te smeren zijn zogenaamde ’aanjaagduo‘s‘ in het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en colleges van bestuur. Voor het Centre of Expertise High Tech Systems and Materials zijn dat Dennis Schipper van Demcon en Wim Boomkamp van Saxion.