Topsectoren groeien tweemaal zo snel als economie

Paul van Gerven
10 oktober 2014

In de periode 2010 tot en met 2013 groeiden de topsectoren tweemaal zo snel als de Nederlandse economie in haar geheel. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De relatief sterke groei komt door een hoge arbeidsproductiviteitsgroei en investeringen in innovatie. De toegevoegde waarde van de topsectoren – 147 miljard euro, of ongeveer een kwart van het bbp – nam sinds 2010 met bijna vier procent toe, ruim tweemaal zoveel als gemiddeld. Ondanks de groei nam het aantal arbeidsjaren in de topsectoren licht af tot iets minder dan 1,4 miljoen in 2013.