‘Topsectorbeleid een organisatorisch monster’

Paul van Gerven
25 september 2013

Hightechondernemers zijn uiterst kritisch over het topsectorbeleid, blijkt uit een rondgang van het Financieele Dagblad. Zij vinden het nieuwe industriebeleid ingewikkelder en bureaucratischer dan het vorige, terwijl er door bezuinigingen minder geld te verdelen is. Wiro Zijlmans van Smit Ovens spreekt van ’een organisatorisch monster‘, een anonieme collega van ’een grote verspilling van tijd en energie‘ en Rathenau-onderzoeker Barend van der Meulen van ’een worst die het bedrijfsleven wordt voorgehouden‘. Opvallend genoeg zien sommige ondernemers de Europese Unie tegenwoordig als een aantrekkelijkere optie om subsidie van te betrekken, omdat Brussel meer geld te verdelen heeft en meer ’gebruikersvriendelijke‘ regels hanteert.