Toeleveringen en Nedcar stuwen omzet VDL

Alexander Pil
2 september 2015

VDL Groep heeft in het eerste halfjaar van 2015 een gecombineerde omzet van 1,3 miljard euro gerealiseerd. Dit is een stijging van 19 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014. Het resultaat na belasting over de eerste zes maanden is iets hoger uitgekomen: 59,5 miljoen euro in 2015 ten opzichte van 57,7 miljoen euro in 2014. De orderportefeuille is stijgende, van 636 miljoen euro eind 2014 naar 645 miljoen euro medio 2015.

De omzet in de divisie toeleveringen is gestegen van 401 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2014 naar 454 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2015. Dit komt mede door de overname van GL Precision in maart en door de overname van Tel Mechatronics in mei. De orderportefeuille is opgelopen van 250 miljoen euro eind 2014 naar 265 miljoen euro medio 2015. De divisie toeleveringen was in het eerste halfjaar wederom winstgevend. De verwachtingen voor het tweede halfjaar zijn goed te noemen.

VDL Nedcar heeft in het eerste halfjaar van 2015 een omzet behaald van 453 miljoen euro ten opzichte van 242 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2014. Deze omzet is gerealiseerd door de productie van Mini’s in opdracht van BMW, engineerings- en installatiewerkzaamheden en het leveren van persdelen aan derden. Het resultaat in het eerste halfjaar was positief en de orderportefeuille is ook op de lange termijn goed gevuld. In het tweede halfjaar wordt verdere groei verwacht.

De busdivisie heeft zich in het afgelopen halfjaar flink verbeterd. De omzet is weliswaar iets gedaald – van 210 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2014 naar 197 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2015 – maar het resultaat is sterk verbeterd en zelfs licht positief. De verkoop van touringcars is gestegen, maar de openbaarvervoermarkt is achtergebleven. Hierdoor is de totale orderportefeuille wat teruggelopen: van 197 miljoen euro eind 2014 naar 181 miljoen euro medio 2015. Met de recentelijke grote order voor België en positieve vooruitzichten op meerdere openbaarvervoerorders, is de verwachting dat de orderportefeuille de komende maanden weer zal oplopen.

De VDL-divisie eindproducten heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De omzet is weliswaar gedaald, maar nog steeds op een goed niveau: van 264 miljoen euro eerste halfjaar 2014 naar 229 miljoen euro over dezelfde periode in 2015. Deze divisie heeft een positief resultaat behaald in de eerste zes maanden. De orderportefeuille is wat opgelopen: van 189 miljoen euro eind 2014 naar 199 miljoen euro medio 2015. Voor de divisie eindproducten verwacht VDL een stabiel tweede halfjaar.

VDL heeft goede verwachtingen voor het tweede halfjaar. Alle vier de divisies laten een stabiel beeld zien. Voor het hele jaar 2015 zal de totale omzet licht toenemen ten opzichte van de 2,5 miljard euro in 2014. Het nettoresultaat zal een geringe stijging laten zien ten opzichte van de 104 miljoen euro in 2014. Het aantal medewerkers zal ongeveer op hetzelfde niveau blijven.