Toegepaste onderzoeksinstituten voelen zich tekortgedaan in plannen hoger onderwijs

Paul van Gerven
30 juni 2022

Instituten voor toegepast onderzoek, waaronder TNO, zijn teleurgesteld over de plannen voor hoger onderwijs en publieke r&d van Onderwijsminister Dijkgraaf, die een paar weken geleden zijn gepresenteerd. Ze vroegen om een ​​budgetverhoging van 15 procent, maar in plaats daarvan biedt het kabinet slechts eenmalige investeringen van 50 miljoen euro in onderzoeksinfrastructuur en fondsen van het Nationaal Groeifonds.

Met een extra investering van 5 miljard euro in onderwijs en onderzoek in de komende tien jaar, hebben de instituten het gevoel dat ze tekort zijn gedaan. ‘Bedrijven, universiteiten en onze organisatie vormen een kennisketen. Maar kennisinstituten zouden wel eens de zwakste schakel in die keten kunnen worden’, zegt Annemieke Nijhof tegen FD. Nijhof is voorzitter van de TO2-federatie, die de vijf grote instituten voor toegepast onderzoek verenigt.