Toegang tot Europees geld via Eurostars

Rolf Grouve is adjunct-directeur van subsidieadviesbureau Currency Connect.

Leestijd: 2 minuten

Bij Europese subsidies voor de hightechsector gaat het vaak om enorme bedragen. Toch zijn deze gelden niet per definitie aantrekkelijk, want de eisen waaraan projecten moeten voldoen, zijn bij dit type subsidies zeer ingewikkeld. De voorwaarden zijn dermate complex en hoogdravend dat een gemiddeld mkb-bedrijf er in de praktijk bijna nooit voor in aanmerking komt. Zijn de miljoenen uit de Brusselse kaderprogrammaā€˜s werkelijk alleen voorbehouden aan de grote jongens, die op zeer hoog wetenschappelijk en haast mondiaal niveau baanbrekende projecten uitvoeren? Of is Europees geld toch bereikbaar voor de innoverende ICT-mkbā€˜er met een wat kleiner internationaal project?

Het laatste. Het betrekkelijk jonge Eurostars-programma dicht het gat tussen de exclusieve KP7-subsidies en de landelijke regelingen, die vaak een beperkt budget hebben. Voor Eurostars is tot 2013 maar liefst achthonderd miljoen euro beschikbaar. Niet kinderachtig, en de regeling is nog toegankelijk ook.

Eurostars heeft tot doel Europees ondernemerschap te stimuleren door internationale onderzoeks- en ontwikkelprojecten van mkbā€˜ers financieel te ondersteunen. Het is het eerste EU-programma dat zich specifiek richt op ondernemingen met minder dan 250 werknemers en minder dan 43 miljoen euro op de balans. De subsidie, waarbij zowel Eureka als de EU zijn betrokken, kan worden benut door ondernemers die samenwerken met andere gelijksoortige bedrijven, grotere bedrijven, universiteiten of onderzoeksinstellingen. De projecten moeten marktgeoriĆ«nteerde R&D-activiteiten betreffen. Oftewel: de insteek moet zijn dat het te ontwikkelen product, systeem of proces uiteindelijk commercieel een succes wordt en iets gaat opleveren. Daarbij mag het project niet meer dan drie jaar duren en moeten de deelnemende mkb-ondernemers minimaal 10 procent van hun jaaromzet investeren in speur- en ontwikkelwerk. De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van de deelnemende landen. Elk land kent eigen bijdragen.

Dit artikel is exclusief voor premium leden van High-Tech Systems Magazine. Al premium lid? Log dan in. Nog geen premium lid? Neem dan een premium lidmaatschap en geniet van alle voordelen.

Inloggen

Problemen met inloggen? Bel dan (tijdens kantooruren) naarĀ 024 350 3532Ā of stuur een e-mail naarĀ info@techwatch.nl.

Gerelateerde artikelen