TNO terug in de zwarte cijfers

Paul van Gerven
10 april 2019

Na enkele jaren van bezuinigingen en ontslagen is TNO in 2018 weer gegroeid. De omzet steeg afgelopen jaar met 4,7 procent tot 483 miljoen euro, vooral als gevolg van de toegenomen overheidsgelden en de opname van het solaronderzoeksinstituut ECN in de TNO-organisatie. De spin-out van de onderzoeksgroep Functional Ingredients maakte deze toename enigszins ongedaan. Operationeel leverde TNO een winst op van 4,9 miljoen euro, hoewel het nettoresultaat bijna break-even was. Het aantal medewerkers groeide van 2907 in 2017 tot 3265 vorig jaar.

TNO’s jaarrapport is hier te downloaden