TNO, Schaeffler en partners werken aan nieuwe generatie elektrolysers

Alexander Pil
2 mei 2022

TNO gaat samenwerken met het Belgische Bekaert, het Britse Johnson Matthey en het Duitse Schaeffler aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie elektrolysers. Gezamenlijk willen ze een grote stap maken in de verbetering van de efficiëntie. De belangrijkste drijfveer om te werken aan de volgende generatie elektrolysertechnologie is om de totale kosten van groene waterstofproductie omlaag te brengen en de energie-efficiëntie sterk te verhogen. Het gezamenlijk onderzoek heeft een minimum looptijd van drie jaar.

PEM-shortstack: brandstofcellen waar een elektrochemische uitwisseling van de reactantgassen waterstof en zuurstof elektriciteit produceert.

Het consortium wil de ontwikkeling van de proton exchange membrane (PEM) elektrolysetechnologie versnellen door te werken aan verbetering en integratie van de verschillende componenten in de elektrolyserstack, het technische hart van de elektrolyser. Dit zal uiteindelijk leiden tot een nieuwe generatie PEM-elektrolysers met een lager elektriciteitsverbruik, lagere kosten voor de waterstof en een compacter systeem.

Er wordt extra aandacht besteed aan het minimaliseren van het gebruik van schaarse materialen en een verhoging van de energie-efficiëntie, vergeleken met de huidige elektrolysers. Richard Braal, marktdirecteur Energietransitie bij TNO. ‘TNO zet zich in om de opwarming van de aarde aan te pakken. Daarom moeten we innovatie en de inzet van nieuwe technologie voor de productie van groene waterstof versnellen. Door deze samenwerking met internationale toonaangevende partijen kunnen we dat realiseren. Met onze kennis van elektrolysetechnologie fungeert TNO daarbij als katalysator.’

Sleuteltechnologie

Groene waterstof speelt volgens de partners een essentiële rol in alle nul-emissie-klimaatscenario’s en is essentieel voor de decarbonisatie van de zware industrie. Elektrolyse is de technologie om met water en hernieuwbare elektriciteit van bijvoorbeeld zon en wind, groene waterstof te produceren. Het is een sleuteltechnologie om naar nul emissie te gaan, stellen de partijen.

Het International Renewable Energy Agency gaat er in een recent rapport vanuit dat er circa 5000 Gigawatt aan elektrolysecapaciteit nodig is in 2050. Dit volstaat om 12 procent van de energievraag wereldwijd in te vullen. Om dit mogelijk te maken is technologie-innovatie en versnelling van de implementatie een absolute voorwaarde.

De partijen gaan samenwerken aan een langjarig gezamenlijk onderzoeksprogramma dat een belangrijke basis legt voor efficiënte elektrolysers met een langere levensduur. De samenwerking is onderdeel van het Voltachem-programma waar de chemische industrie, de energiesector en de maakindustrie samenwerken op weg naar een klimaat neutrale toekomst.