TNO pleit voor arbeidsmarkt op basis skills

Alexander Pil
18 mei 2021

De huidige arbeidsmarkt is onvoldoende toegerust op de uitdagingen van deze tijd, zoals de energietransitie en de verdergaande digitalisering, maar ook economische crises en de huidige pandemie. Dat stelt TNO. Het pleit daarom voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt om de grote maatschappelijke transities mogelijk te maken en het verdienvermogen van Nederland na de Covid-crisis te versterken. TNO wil toe naar een arbeidsmarkt waarin het ontwikkelen van skills én het matchen van mens en werk op basis van skills centraal staan. Het roept alle relevante partijen op om snel werk te maken van deze zogeheten skills based arbeidsmarkt.

Op dit moment worden werkzoekenden met de juiste skills minder goed gevonden door werkgevers dan werkzoekenden met enkel het gevraagde diploma. Ronald Dekker, onderzoeker arbeidsmarkt bij TNO en hoofdauteur van het paper ‘Skills gevraagd’ zegt: ‘Diploma’s zijn te grofmazig om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed bij elkaar te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een cv-monteur van 55 jaar. Toen hij zo’n 35 jaar geleden van school kwam was de baco zijn belangrijkste werktuig. Nu is de laptop minstens zo belangrijk. Die opgedane digitale skills lees je niet af aan zijn diploma uit 1986. Wanneer deze monteur zou beschikken over een skills-paspoort waarin je de tijdens de loopbaan opgedane kennis en vaardigheden bijhoudt, dan komt deze monteur als werkzoekende voor veel meer functies in beeld dan nu het geval is. Met zo’n skills-paspoort reduceer je dus de mismatch op de arbeidsmarkt.’

Om een toekomstbestendige, op skills gebaseerde arbeidsmarkt te bereiken is samenwerking en gecoördineerde actie nodig. TNO doet daarom een appèl op alle betrokken partijen om snel samen deze uitdaging aan te gaan. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan het vertalen van de huidige kwalificatiestructuur (diploma’s) in het onderwijs naar een skills-paspoort dat gedurende de loopbaan wordt aangevuld met opgedane kennis en vaardigheden. Daarnaast moeten bestaande werknemers in staat worden gesteld hun diploma, kennis en kunde om te zetten naar zo’n paspoort. Dekker: ‘De uitdaging is dat werkenden en werkgevers elkaar vinden op basis van skills en dat skills worden erkend. Daarom moeten we een objectieve en gezamenlijke skills-taal ontwikkelen en uitrollen. Bedrijven moeten verder worden geholpen bij het beter articuleren van hun vraag naar skills, onder meer door het opstellen van vacatureteksten in termen van skills.’